Xóa bớt tài khoản trên Android 4.0/4.1

06/04/2013 17:47

Máy tôi mua lại người quen nên khi vào Google Play có tới mấy tài khoản truy cập.Tôi muốn xóa chúng đi nhưng CH Play lại không cho xóa đi mà chỉ có thêm mới.Xin hỏi làm sao xóa bớt các tài khoản thừa, máy tôi xài Android 4.0 ICS?


Đúng là trong ứng dụng CH Play (để truy cập Google Play) của các thiết bị Android chỉ cho thêm tài khoản mà không cho xóa bớt. Muốn xóa bớt tài khoản thừa, bạn làm như sau:

- Ở màn hình Home, nhấn nút Menu rồi chọn Cài đặt.

- Kéo xuống mục Tài khoản, sẽ thấy có các loại tài khoản như Google, Facebook… Nhấn vào loại tài khoản Google.

- Tại đây sẽ liệt kê tất cả các tài khoản đã khai báo trên máy, muốn xóa cái nào thì nhấn vào nó, sau đó nhấn nút Xóa tài khoản.

- Nhấn nút Đồng ý xóa tài khoản nếu chấp nhận, nhấn nút Hủy nếu chọn nhầm hay không muốn xóa.

Thử dùng mở CH Play và vào mục Tài khoản, lúc này chỉ còn các tài khoản bạn giữ lại.

NHT
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang