Thủ thuật Android:

Xem lưu lượng internet đã dùng

27/07/2013 17:22

Một số ứng dụng trên Android dù không hoạt động song vẫn kết nối internet để tải về các dữ liệu cần thiết.

Nếu bạn sử dụng internet theo lưu lượng, chuyện ứng dụng tự động kết nối như vậy sẽ làm tốn nhiều chi phí mà bạn không thể kiểm soát được.

Phiên bản Android từ 4.0 trở lên có trang bị sẵn tính năng thống kê lưu lượng internet mà từng ứng dụng đã dùng, để bạn theo dõi dễ dàng hơn.

Bạn vào mục Settings > chọn Data usage dưới trường WIRELESS & NETWORKS. Tại màn hình kế tiếp, bạn sẽ xem được chi tiết lưu lượng internet đã dùng tương ứng với từng ứng dụng, theo thứ tự từ cao đến thấp. Từ đó, bạn sẽ biết được ứng dụng nào là nguyên nhân làm... tăng cước internet và tắt hẳn chúng đi nếu cảm thấy không cần thiết.

Để lọc bảng thống kê theo ngày, bạn dùng tay kéo hai cột tượng trưng hai thời điểm bắt đầu và kết thúc tại biểu đồ phía trên. Hoặc bạn nhấn mũi tên xổ xuống tại khung Datausage cycle trên cùng và chọn mốc thời điểm cần xem.


PHƯƠNG TRÚC
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang