Vibrand 2015: Thúc đẩy chính phủ điện tử

Vibrand 2015: Thúc đẩy chính phủ điện tử

(e-CHÍP Online) - Nhiều sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt có điều kiện phát triển trong thời gian tới. Đặc biệt là mục tiêu thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử được nhấn mạnh tại kỳ hội thảo này.

Hội thảo Sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt 2015

Hội thảo Sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt 2015

(e-CHÍP Online) - Chương trình Hội thảo Sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt - VIBrand 2015 (diễn ra ngày 6/11 sắp tới) là hoạt động thường niên của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như của ngành CNTT trong những năm qua.

Lên đầu trang