URL Verifier: Kiểm tra hiệu lực hàng ngàn link trong 1 click

05/07/2013 22:00

URL Verifier giúp bạn kiểm tra nhanh tính hiệu lực hàng ngàn liên kết, sau đó bạn có thể trích xuất hay truy cập chúng.

Tiện ích được cung cấp miễn phí tại đây (dung lượng 4,4MB), tương thích Windows XP/Vista/7/8 (32-bit & 64-bit). Bạn tải về và cài đặt bình thường vào máy.

Trong giao diện pop-up xuất hiện, bạn duyệt đến file văn bản (.txt) chứa danh sách link cần kiểm tra > nhấn Open. Sau đó, nhấn nút Start Verification để bắt đầu quá trình kiểm tra. Liên kết nào kiểm tra xong, trạng thái của nó sẽ hiển thị tại cột Status. Nếu thấy OK, có nghĩa link còn sống và ngược lại, nếu là dòng chữ ERROR, link không còn tồn tại nữa hay không kiểm tra được. Sau khi kiểm tra hoàn tất danh sách, chương trình sẽ hiển thị một bản báo cáo kết quả cho bạn.

Nếu bạn muốn mở liên kết, chỉ cần kích đúp vào nó hay nhấn chuột phải > chọn Open URL in Default Browser. Liên kết sẽ được mở trong trình duyệt web mặc định của bạn. Cũng từ menu chuột phải của chương trình, bạn có thể thực hiện một số chức năng: Verify URLs With Error Again (kiểm tra lại URL hỏng), Export All/Export URLs (trích xuất danh sách link trong một file văn bản), Load URLs From Unicode .txt File (kiểm tra danh sách link mới).

HÙNG ANH (Bình Thạnh, TP.HCM)

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang