Cùng bé lập trình Scratch

Trò chơi "Ráp hình" (bài 42)

03/04/2014 10:58

Sau khi tạo ra đủ 16 nhân vật ứng với 16 mẩu hình, mỗi lần bạn gõ phím Enter, các mẩu hình lại được sắp xếp ngẫu nhiên trên sân khấu. Bạn nên khuyến khích bé sắp xếp lại các mẩu hình cho đúng.

Sắp xếp lại các mẩu hình nghĩa là dùng chuột để kéo từng mẩu hình đến vị trí đúng. Sau khi kéo một mẩu hình đến vị trí đúng (không cần chính xác lắm), bé có thể gõ phím cách để kiểm tra ngay. Khi phím cách được ấn, các mẩu hình ở vị trí đúng sẽ chớp chớp như hình sau, nhờ vậy bé biết rõ cần giữ nguyên vị trí của những mẩu hình nào và cần sắp xếp những mẩu hình còn lại.


Tuy bạn và bé đã quen thuộc với các mẩu hình, việc sắp xếp chúng vào đúng vị trí trong thời gian ngắn nhất vẫn là một thử thách. Bạn nên treo giải thưởng gì đó để bé cố gắng vượt qua "kỷ lục" của chính mình.

Khi 16 mẩu hình vào đúng vị trí, bé cần gõ phím cách để thấy cả 16 mẩu hình đều chớp. Ngay lúc ấy, ta nên cho hình nguyên vẹn hiện ra (không còn thấy khung lưới nữa), xem đó là thời điểm kết thúc việc ráp hình (để phân định hơn thua rõ ràng). Muốn được như vậy, trước hết bé cần đưa thêm hình nguyên vẹn vào sân khấu, trở thành nhân vật thứ 17 (Nhân vật17). Đây là việc mà bé đã thành thạo.

Sau khi đặt Nhân vật17 ngay ngắn giữa sân khấu (che khuất mọi mẩu hình), bạn và bé thử nghĩ xem nên lập trình cho nó ra sao. Nhân vật17 không phải làm chi nhiều, nó chỉ cần "trốn" đi khi trò chơi bắt đầu và hiện ra khi nhận được thông báo Hien ("hiện"). Nghĩa là bé cần ráp kịch bản cho Nhân vật17 như hình sau.

Theo kịch bản của hình Nhân vật17, bạn nhắc bé đừng quên dùng thẻ Đặt ra trước để đưa hình nguyên vẹn lên trên cùng, ra trước mọi mẩu hình. Cần chú ý là thẻ Đặt ra trước không làm cho Nhân vật17 thực sự hiện ra, nên ta cần dùng thêm thẻ Hiện nữa.

Nhân vật nào sẽ ra lệnh cho Nhân vật17 hiện ra? Ta nên tiếp tục trao cho Sân khấu quyền điều hành trò chơi. Nhưng làm sao Sân khấu biết được khi nào cần phát ra thông báo Hien? Ta có thể tạo thêm một biến mới, gọi là dem ("đếm") dùng chung cho mọi nhân vật. Mỗi lần có một mẩu hình vào đúng vị trí, biến dem tăng thêm một. Như vậy khi biến dem có trị số 16, Sân khấu hiểu ngay rằng 16 mẩu hình đã vào đúng vị trí và cần gửi thông báo Hien.

Cụ thể, sau khi tạo biến dem, bé chuyển qua kịch bản của Nhân vật1 (mẩu hình thứ nhất), gắn thêm thẻ Thay doi dem một lượng 1 bên trong thẻ Nếu như ở hình sau (khi Nhân vật1 ở đúng vị trí). Với các mẩu hình còn lại, bé cũng bổ sung thẻ Thay doi dem một lượng 1 theo cách như vậy.

Tiếp tục thực hiện ý tưởng nêu trên, bé chuyển qua kịch bản của Sân khấu, chỉnh sửa cụm thẻ lệnh Khi phím cách được ấn như hình sau. Theo đó, cần cho biến dem trị số 0 ngay sau khi phím cách được ấn (trước khi bắt đầu đếm). Nếu ta không làm vậy, trong lần ấn phím cách tiếp theo, biến dem có sẵn trị số khác 0, việc đếm số mẩu hình ở vị trí đúng sẽ cho kết quả sai.

Bạn nhắc bé thay thẻ Thông báo kiem trước đây bằng thẻ Thông báo kiem và đợi. Nghĩa là sau khi phát ra thông báo Kiem, Sân khấu phải đợi mọi nhân vật nhận được thông báo và thi hành xong những việc cần làm. Chỉ sau đó, Sân khấu mới bắt đầu xét đến trị số của biến dem. Nếu Sân khấu không đợi việc đếm số mẩu hình hoàn tất, mà "lanh chanh" đọc ngay biến đếm dem, dĩ nhiên sẽ nhận được trị số không đúng. Khi trị số của biến dem là 16, Sân khấu gửi đi thông báo Hien, làm cho Nhân vật17 hiện ra.

Xong xuôi, bạn và bé thử "tranh tài" xem sao. Chưa chắc bạn thắng đâu nhé!

Khi đã hoàn chỉnh trò chơi ráp hình, bạn có thể giao hẹn với bé: mỗi người tự thay hình trong trò chơi ráp hình hiện có bằng hình khác, trao đổi cho nhau và "thi đua" xem ai ráp hình của "người kia" nhanh hơn.

Sau đó, bạn và bé có thể đưa trò chơi ráp hình của mình lên mạng, trưng bày tại trang mạng Scratch. Trước khi đưa trò chơi ráp hình lên mạng, bé cần chọn Nhân vật1 trong khung nhân vật và bấm vào ổ khóa phía trên khung kịch bản, làm cho ổ khóa chuyển qua trạng thái mở. Nếu không làm như vậy, khi chương trình Scratch chạy trong trang mạng, nhân vật của ta tự động bị "khóa", người dùng sẽ không thể "nắm kéo" mẩu hình như trong cửa sổ Scratch. Từ Nhân vật2 đến Nhân vật16, bé cũng phải làm động tác "mở khóa" như trên. Xong xuôi, bạn nhớ nhắc bé bấm nút Lưu.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang