Cùng bé lập trình Scratch

Trò chơi "Ráp hình" (bài 41)

29/03/2014 18:27

Bạn đã tạo ra được danh sách chứa các số từ 1 đến 16 một cách ngẫu nhiên. Dựa vào đó, ta hãy làm cho các mẩu hình xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên.

Mỗi lần bạn bấm nút "cờ xanh", danh sách chứa các số từ 1 đến 16 lại thay đổi. Chẳng hạn, vị trí 1 trong danh sách có thể chứa bất kỳ số nào từ 1 đến 16. Từ sự ngẫu nhiên này, ta có thể làm cho vị trí của mẩu hình số 1 (Nhân vật1) trở nên ngẫu nhiên mỗi lần bấm nút "cờ xanh".

Chuyển qua kịch bản của Nhân vật1, bạn hướng dẫn bé tạo thêm một biến nữa mang tên vt (tức "vị trí"), chỉ dùng cho Nhân vật1 và ráp kịch bản như hình sau để diễn đạt những việc cần làm khi Nhân vật1 nhận thông báo sap (tức "sắp xếp") từ Sân khấu.

Trong kịch bản của Nhân vật1, ta dùng một vòng lặp để dò tìm vị trí của số 1 (số thứ tự của Nhân vật1) trong danh sách. Biến vt tăng dần từ 1 cho tới khi tìm thấy phần tử trong danh sách là số 1. Bạn nhắc bé lấy thẻ Phần tử ... của ds trong khung chứa thẻ Các biến.

Căn cứ vào vị trí của số 1 trong danh sách, ta chuyển Nhân vật1 đến tọa độ tương ứng. Ví dụ, nếu số 1 ở vị trí 3 trong danh sách, Nhân vật1 sẽ "nhảy" đến tọa độ (0, 180). Nếu số 1 ở vị trí 15 trong danh sách, Nhân vật1 sẽ "nhảy" đến tọa độ (0, -90). Bạn xem lại phần 1 của bài Trò chơi "Ráp hình" (bài 39) để biết các tọa độ của 16 vị trí khác nhau.

Thử gõ phím Enter nhiều lần, bé sẽ thấy Nhân vật1 nhảy lung tung đến một trong 16 vị trí.

Sau khi người chơi kéo mẩu hình vào chỗ nào đó, người chơi cần biết mẩu hình đã nằm đúng chỗ hay chưa. Ta có thể cho phép người chơi kiểm tra mẩu hình bằng phím cách (thanh ngang trên bàn phím). Mỗi khi gõ phím như vậy. nếu mẩu hình nằm đúng chỗ, nó sẽ "chớp chớp".

Cụ thể, bạn đề nghị bé làm cho Sân khấu phát ra thông báo kiem (tức "kiểm tra") mỗi khi phím cách được ấn (bổ sung cụm thẻ như hình sau vào kịch bản của Sân khấu).

Khi nhận được thông báo kiem, mẩu hình số 1 phải tự xem xét để biết vị trí hiện tại đã đúng hay chưa. Muốn vậy, bé chuyển trở lại kịch bản của Nhân vật1, lắp ráp thêm cụm thẻ như hình sau.

Nhìn vào cụm thẻ ở hình trên, bạn chú ý điều kiện của thẻ Nếu để giải thích cho bé. Với điều kiện như vậy, ta không đòi hỏi tọa độ hiện tại của mẩu hình 1 phải "trúng phóc" là (-240, 180), mà tỏ ra "khoan dung" với người chơi, chấp nhận sự sai lệch 10 điểm ảnh so với vị trí đúng. Tọa độ x của mẩu hình 1 chỉ cần nằm trong khoảng từ -250 đến -230. Tọa độ y của mẩu hình 1 chỉ cần nằm trong khoảng từ 170 đến 190. Khi đó, mẩu hình 1 được xem là ở đúng vị trí, thẻ lệnh Chuyển tới x:-240 y:180 giúp mẩu hình 1 vào vị trí chính xác. Vòng lặp tiếp theo đó làm cho mẩu hình 1 chớp ba lần.

Nhằm xem thử cụm thẻ vừa thêm hoạt động có tốt hay không, bạn gõ phím Enter để Nhân vật1 được đưa đến vị trí ngẫu nhiên trên sân khấu, rồi kéo nó đến vị trí 1 trên sân khấu (góc trên, bên trái) và gõ phím cách để kiểm tra. Nếu không có gì sai sót, Nhân vật1 sẽ tự động vào vị trí chính xác và chớp ba lần.

Khi Nhân vật1 đã hoạt động tốt, bạn sao chép nó để tạo nhân vật tiếp theo: bấm-phải vào Nhân vật1 trong khung nhân vật, chọn mục Tạo bản sao. Bạn chọn Nhân vật2, chọn mục Hình dạng, bấm nút Chỉnh sửa. Trong cửa sổ Môi trường vẽ, bạn bấm nút Nhập, tìm chọn mẩu hình 2, đặt mẩu hình 2 chồng khít lên mẩu hình 1 và bấm OK.

Chuyển qua kịch bản của Nhân vật2, trong thẻ Đặt so là 1, bạn sửa số thứ tự 1 thành 2. Nghĩa là đối với Nhân vật2, bạn có thẻ Đặt so là 2 bên dưới thẻ Khi nhận thông báo sap.

Trong cụm thẻ Khi tôi nhận thông báo kiem, bạn chỉnh sửa tọa độ để có được điều kiện thích hợp trong thẻ Nếu:
Tọa độ đúng của Nhân vật2 là (-120, 180) nên bạn cũng phải điều chỉnh tọa độ trong thẻ Nhảy tới bên trong thẻ Nếu, để có thẻ Nhảy tới x: -120 y: 180.

Sau khi sửa, cụm thẻ Khi nhận thông báo kiem của Nhân vật2 trông như sau:

Đó là những việc cần làm để tạo thêm một mẩu hình mới. Bạn giải thích cho bé từng bước, rồi cùng bé luân phiên tạo các mẩu hình tiếp theo. Sau mỗi lần tạo thêm nhân vật mới và điều chỉnh kịch bản của nhân vật đó (sửa số thứ tự, sửa tọa độ trong thẻ Nếu và thẻ Nhảy tới trong thẻ Nếu), bạn lại gõ phím Enter, kéo các mẩu hình vào vị trí đúng và gõ phím cách để kiểm tra (xem mẩu hình đang xét có chớp chớp hay không).

NGỌC GIAO

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang