Trend Micro hợp tác cùng INTERPOL chống tội phạm mạng

12/07/2013 09:45

(e-CHÍP Online) - Hãng bảo mật Trend Micro công bố hợp tác với INTERPOL trong việc hỗ trợ các chương trình thực thi pháp luật toàn cầu chống lại tội phạm mạng.

Hiện nay, các mối đe dọa về an ninh mạng ngày càng có quy mô diễn biến tinh vi hơn với mạng lưới tin tặc hoạt động trên toàn thế giới, kèm theo những cuộc tấn công phức tạp diễn ra chỉ trong vài phút nhằm chống đối các tổ chức quan trọng.

INTERPOL cho biết sẽ thiết lập Bộ phận Đổi mới Toàn cầu Interpol (INTERPOL Global Complex for Innovation – IGCI) tại Singapore vào năm 2014. Đó sẽ là trung tâm tối ưu chống lại tội phạm mạng, hướng đến sự hợp tác quốc tế. IGCI sẽ tìm cách liên minh với nhiều bên liên quan, bao gồm các chuyên gia bảo mật Internet từ khu vực tư nhân nhằm tận dụng chuyên môn nguồn lực riêng của họ vì lợi ích của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu chống lại tội phạm mạng.

Với chuyên môn của mình,Trend Micro sẽ hỗ trợ INTERPOL giảm thiểu các mối đe dọa về an ninh mạng. Trend Micro sẽ cung cấp các chương trình đào tạo cho INTERPOL, cùng chính phủ, các cơ quan cảnh sát từ nhiều nước tham gia, các công ty lớn quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản và nhiều chuyên gia nhằm thực hiện tốt nhất giải quyết tội phạm mạng gia tăng ở cấp quốc gia và quốc tế. Việc đào tạo sẽ bao gồm các mô-đun bài giảng điện tử, các khóa đào tạo tại lớp học, hội thảo và các chứng chỉ chuyên môn dựa trên mục tiêu tổng thể và mục đích học tập. Hợp tác với INTERPOL sẽ giúpTrend Micro thực hiện được mục tiêu của mình là thiết lập "Một thế giới trao đổi thông tin số an toàn."

MAI KHÔI

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang