Tìm lại link gốc của trang download bằng IDM

06/04/2013 17:35

Tôi tải xong vài file thì chợt nhớ chưa copy link gốc của trang download các file đó. Có cách nào tìm lại link gốc hay không? Tôi dùng chương trình Internet Download Manager.

Nếu dùng chương trình Internet Download Manager (IDM) thì nó có lưu lại trang link gốc của link download. Bạn mở IDM, nhấn phải chuột vào file đã tải, chọn Properties, link gốc sẽ nằm ở mục The web page from which this was obtained. Bạn có thể nhấn vào link đó để mở lại trang này. Lúc này có hai trường hợp:

- Nếu link download tạo ra từ các dịch vụ chia sẻ như MediaFire thì link gốc sẽ là trang MediaFire.

- Nếu link download là link trực tiếp của trang web, hay diễn đàn thì link gốc sẽ là link của trang web hay diễn đàn có chứa link download trực tiếp file đó.

NHT

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang