The Sims III: Into the Future trailer

26/07/2013 19:12

(e-CHÍP Online) Với bản mở rộng về thế giới tương lai Into the Future, số bản mở rộng của The Sims 3 đã lên con số 11.

Xem thêm thông tin tại đây.
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang