Tạo trang web đơn giản bằng mã HTML

06/11/2013 22:20

Bạn có thể tạo ra một trang web đơn giản với vài mạ lệnh HTML

Để làm quen với mã HTML, bạn hãy mở một tập tin văn bản bằng chương trình Notepad, gõ vào hai dòng sau

<a href="http://www.echip.com.vn">Trang web Echip </a>

<img src=" http://www.echip.com.vn/echiproot/images/ban_04a.jpg" />

Rồi bạn lưu nó lại thành tập tin Test.htm. Khi mở tập tin Test.htm bằng một trình duyệt bất kỳ, bạn sẽ có một trang web với đường dẫn liên kết đến trang www.echip.com.vn và một biểu tượng gà Echip.

GÀ MÁI DẦU

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang