Từ thư bạn đọc

System File Walker: thay thế các tập tin hệ thống bị lỗi

18/07/2013 18:00

Thông thường, bạn không thể thay thế tập tin hệ thống bị lỗi khi đã đăng nhập vào Windows nếu không chiếm quyền kiểm soát (Take Ownership) file đó. Nhưng với SysMate - System File Walker mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.

Tải chương trình tại đây (dung lượng 115KB), tương thích Windows.

Sau khi tải về, bạn giải nén rồi chạy file thực thi trong thư mục .NET 2.0 (nếu dùng Windows XP) hay .NET 4.0 Client Profile (nếu dùng Windows Vista/7/8). Trên giao diện mở ra, bạn nhấn nút ba chấm dưới trường Original system file location chọn file hệ thống bị lỗi, sau đó nhấn tiếp nút ba chấm dưới trường Location of replacement file chọn file thay thế. Xong, nhấn Start > OK.

NHƠN LỘC (Q.7, TP.HCM)


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang