Sẽ trình Thủ tướng phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014

27/04/2014 13:07

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son yêu cầu Ban chỉ đạo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoạt động trong lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2011-2015".

Trong Thông báo số 57/TB-BTTTT liên quan đến vấn đề tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, Bộ trưởng cũng chỉ đạo VNPT phải khẩn trương xây dựng phương án "bàn giao nguyên trạng" VMS và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ TT&TT quản lý, theo đúng tinh thần Kết luận của Thủ tướng Chính phủ trước đó.

Đồng thời, Ban chỉ đạo Đề án "Tái cơ cấu DNNN trong lĩnh vực TT&TT" cũng cần phối hợp chặt chẽ với VNPT để hoàn thiện Đề án, trình lên Thủ tướng ngay trong tháng 4/2014. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng VNPT triển khai thực hiện. Quan điểm của Bộ TT&TT là các đơn vị thuộc VNPT cần được tổ chức lại để cả các đơn vị tách ra lẫn những đơn vị ở lại đều có thể phát triển mạnh hơn sau tái cơ cấu. Trong quá trình triển khai Đề án, "kiên quyết không để gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, đào tạo, khám chữa bệnh của VNPT cũng như của các đơn vị được chia tách", Bộ trưởng nhấn mạnh.

VNPT cần khẩn trương xây dựng phương án đổi mới, tổ chức lại phần còn lại sau khi chia tách để bảo đảm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xem xét hợp nhất các đơn vị trực thuộc có ngành nghề kinh doanh tương đồng để giảm bớt đầu mối; đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các đơn vị thuộc VNPT và các đơn vị không thuộc VNPT để tránh đầu tư lãng phí.

Trong quá trình tổ chức lại, cả VNPT và VMS cần đặc biệt chú ý làm tốt các khâu: tổ chức lại bộ máy theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Sắp xếp nhân sự (điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, thay đổi vị trí công tác…) bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, bố trí đúng người, đúng việc; Thực hiện đổi mới phương thức quản trị kinh doanh bảo đảm phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao tinh thần chủ động sáng tạo của người lao động trong sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng vừa có công văn yêu cầu VNPT, MobiFone giữ nguyên hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo, cơ sở vật chất, mạng lưới cho đến khi triển khai Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt. Trong trường hợp cần có sự thay đổi về các nội dung trên, VNPT, MobiFone cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ TT&TT trước khi thực hiện.

T.C (Theo Vietnamnet)

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang