Từ thư bạn đọc

Sao lưu Tweet thành tài liệu

14/07/2013 00:00

Twitter hỗ trợ người dùng sao lưu tin nhắn tweet nhưng lại không cho phép tùy chọn và định dạng xuất ra. Sử dụng Twdocs, bạn dễ dàng sao lưu tin nhắn tweet của mình hoặc tùy chọn ra nhiều định dạng file như: pdf, doc, txt, html, xml, csv...

Truy cập vào http://twdocs.com, bạn chọn thành phần tweet muốn sao lưu và định dạng xuất ra bằng các tùy chọn bên dưới mục I want to export: My lastest tweets (tin nhắn tweet mới nhất của bạn), Latest tweets from people I follow (tin nhắn tweet của người bạn theo đuôi), My favorites tweets (tin nhắn tweet yêu thích của bạn), My mentions (các tin nhắn đề cập đến bạn), Lastest search results for (kết quả tìm kiếm gần nhất),… Sau đó, bạn nhập số lượng tweet muốn lấy tại giao diện hiện ra (tối đa là 3200 tweet). Khi nhấn vào Click here for advanced options, bạn có thể thiết lập thành phần hiển thị cho nội dung file xuất ra. Ví dụ, bạn không muốn hiển thị tên tài khoản của mình thì hủy chọn Screen Name.

Cuối cùng, nhấn Go > đăng nhập vào Twitter > nhấn Aurhorize app chấp thuận kết nối ứng dụng vào tài khoản của bạn. Sau đó, nhấn Click here để tải file sao lưu về (sau năm phút file sẽ bị xóa khỏi máy chủ).

PHẠM NGUYỄN HÙNG ANH (Bình Thạnh, TP.HCM)


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang