Ra mắt phần mềm lưu trữ và truy xuất dữ liệu doanh nghiệp MS SQL 2014

04/06/2014 10:08

CMC SI SG vừa phối hợp cùng Microsoft giới thiệu MS SQL 2014 - phần mềm lưu trữ và truy xuất dữ liệu doanh nghiệp.

Với công nghệ bộ nhớ in-memory tích hợp sẵn, MS SQL 2014 là nền tảng ứng dụng phù hợp hầu hết các ứng dụng cơ sở dữ liệu, bảo đảm hiệu năng thực thi các chức năng chủ chốt với tất cả khối lượng trong bộ nhớ tích hợp, đưa ra số liệu phân tích nhanh chóng hơn từ bất kỳ cơ sở dữ liệu nào với các công cụ quen thuộc, và nền tảng dịch vụ đám mây cho phép các tổ chức dễ dàng xây dựng, triển khai và quản lý các giải pháp tại chỗ hoặc trên đám mây.

SQL2014 có các đặc điểm cải tiến trên 4 lĩnh vực chính: Hệ thống cơ sở dữ liệu cho ứng dụng thiết yếu, Số liệu phân tích nhanh chóng từ CSDL, Khai phá sức mạnh dữ liệu, Nền tảng cho dịch vụ điện toán đám mây. Cả Microsoft và CMC SI SG đang đầu tư vào các giải pháp khai thác dữ liệu của doanh nghiệp, cho phép các công ty quản trị và kiểm soát được toàn bộ các hoạt động kinh doanh, tài chính và nguồn nhân lực của mình...Qua đó, doanh nghiệp có thể hoàn toàn tin tưởng và giao phó công việc kinh doanh của mình vào MS SQL Server 2014.

MAI KHÔI

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang