Thủ thuật iOS 6

Quản lý dung lượng lưu trữ

07/07/2013 00:00

Sau một thời gian sử dụng, bộ nhớ thiết bị sẽ bị đầy và bạn cần dọn dẹp bớt những ứng dụng không còn cần nữa. Để biết được khái quát dung lượng mà từng ứng dụng đang chiếm dụng bạn làm như sau:

Bạn vào Settings > General > Usage. Dưới trường Storage là thông tin về dung lượng còn trống Available), dung lượng đã sử dụng (Used), kèm theo danh sách toàn bộ ứng dụng đang cài trên hệ thống và dung lượng mà chúng đang chiếm dụng.

Nhờ vậy, bạn có thể biết được ứng dụng nào là nguyên nhân làm đầy bộ lưu trữ. Nếu muốn gỡ bỏ một ứng dụng để giải phóng dung lượng, bạn nhấn vào tên ứng dụng > chọn mục Delete App.

PHƯƠNG TRÚC

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang