PDFCreator: Tạo tập tin PDF miễn phí và dễ dàng - P3

05/10/2013 00:07

Phần cuối của bài này hướng dẫn ghi thêm một số thông tin vào tập tin PDF do chúng ta tạo ra, để xác định bản quyền, cũng như cài đặt để chia sẻ tính năng ghi tập tin PDF qua mạng.

>> PDFCreator: Tạo tập tin PDF miễn phí và dễ dàng - P1
>> PDFCreator: Tạo tập tin PDF miễn phí và dễ dàng - P2

Cấu hình thông tin về tài liệu PDF tạo ra

Để thay đổi các thông tin ghi kèm trong tập tin PDF được tạo ra, ở khung bên trái, bạn chọn mục Document.

Bạn hãy nhìn sang khung bên phải, ở thẻ Document properties 1, khi bạn đánh dấu chọn vào ô Use standard author, thì khi bạn tạo ra tập tin PDF ở mục Author sẽ có các giá trị mặc định do bạn thiết lập ở mục Add a Author-Token. Ví dụ, bạn muốn lấy tên tác giả theo tên người dùng đang đăng nhập thì ở mục Add a Author-Token, bạn chọn <Username>. Bạn cũng có thể thêm các thông số vào sau tên người dùng như: ngày tháng (DateTime), tên máy tính (ComputerName)…

Nếu mục Use the current Date/Time for ‘Creation Date’ được chọn, thì thời điểm tạo tập tin PDF sẽ được ghi nhận là lúc bạn tiến hành chuyển đổi. Nếu bạn không chọn vào ô này thì PDF Creator sẽ ghi thời điểm tạo lập tập tin PDF giống với thời gian tạo lập của tập tin văn bản gốc.

Kế tiếp là mục Stamp dùng để chèn dấu bản quyền vào trong các tập tin văn bản. Nếu bạn điền nội dung vào mục Stampstring thì sau khi chuyển đổi sang dạng PDF, nội dung này sẽ hiển thị ở giữa các trang. Bạn có thể thay đổi font chữ, màu sắc, kích thước cho chữ. Nhưng bạn hãy lưu ý một điều, khi bạn sử dụng tính năng này, nội dung một số tập tin pdf sẽ có thể bị thay đổi cỡ chữ.

Kế tiếp bạn nhấn qua thẻ Document 2, mục Use fixed paper size dùng để xác định khổ giấy sau khi chuyển đổi sang định dạng mới. Nếu bạn không thích các giá trị mặc định, bạn có thể đánh dấu chọn vào ô Use custom paper size, sau đó bạn điền kích thước vào ô WidthHeight.

Cấu hình các thông số về việc lưu trữ tập tin

Để cấu hình các tham số này, ở khung bên trái, bạn chọn mục Save.

Trong khung Save bên phải, ở mục Add a Filename-Token, nếu bạn chọn Title, thì sau khi chuyển đổi sang dạng pdf, tập tin mới của bạn sẽ trùng tên với tập tin cũ. Ngoài ra, bạn còn có thể thêm các thông số như: tên tác giả (Author), ngày tháng (Date Time), tên máy tính (Computer Name)…

Ở khung Standard save format, bạn chọn định dạng mặc định khi chuyển đổi tập tin. Bên dưới là ô Allow special Ghostscript chars in filename cho phép hiển thị ký tự % ở tên tập tin.

Cài PDF Creator như máy in mạng

Trường hợp trong bước cài đặt, bạn chọn chế độ cài PDFCreator trên máy chủ, nghĩa là máy tính nào trong mạng LAN cũng có thể in lên máy in ấy để tạo tập tin PDF. Tuy nhiên các tập tin PDF được tạo ra cũng sẽ được lưu trên máy chủ, và bạn cần tải nó về máy của mình khi muốn sử dụng.

Với cách cài đặt PDF Creator trên máy chủ, bạn sẽ cần thực hiện một số bước cấu hình sau. Sau khi cài đặt xong, bạn phải khởi động chương trình PDF Creator và kích hoạt tính năng Auto Save.

Chia sẻ máy in PDF Creator trên máy chủ

Bạn nhấn vào nút Start, chọn Settings, và chọn mục Printers and Faxes. Tiếp theo, bạn nhấn chuột phải vào máy in PDF Creator, chọn Printer Properties, rồi đánh dấu chọn vào ô Share this printer. Sau đó nhấn ApplyOK.


Chia sẻ thư mục dùng chung

Ta sẽ cần một thư mục được chia sẻ trên máy chủ để chứa các tập tin PDF được tạo ra. Bạn tạo thư mục mới trên máy chủ mang tên Dulieu. Sau đó bạn nhấn chuột phải vào vào thư mục DULIEU, chọn Properties. Bạn qua tab Sharing, sau đó chọn ô Share this folder. Bên dưới bạn nhấn vào nút Permissions…

Trong cửa sổ Permission, ở khung Group or user. Mục Full Control, bạn đánh dấu chọn vào cột Allow, sau đó nhấn OK.

Cấu hình Auto-Save

Bạn khởi động chương trình PDF Creator, sau đó vào menu Printer, chọn Options. Ở khung bên trái, bạn chọn Auto-Save. Bạn hãy nhìn sang khung bên phải, bạn đánh dấu chọn vào ô Use Auto-save. Mục Autosave format, bạn chọn định dạng mặc định để PDF Creator tự động lưu lại tập tin. Ở mục Add a Filename-token, bạn chọn định dạng lưu tên tập tin, mặc định ở đây là Date Time

Tiếp theo bạn đánh dấu chọn vào ô Use this directory for auto-save, sau đó bạn nhập vào đường dẫn của máy chủ để lưu các tập tin PDF.


Sau khi đã cấu hình xong, bạn nhấn Save để lưu lại. Từ bây giờ mỗi khi người dùng chuyển đổi tập tin sang dạng PDF bằng cách in lên máy in chia sẻ trên máy chủ, thì tập tin PDF mới sẽ được tạo ra và lưu trên máy chủ đó.

SA MÔN – TIỂU PHƯƠNG – THẢO ĐIỀN

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang