VBA - Access

Ngắt thông báo trong hàm MsgBox() thành nhiều dòng

06/04/2013 17:09

Một thông báo quá dài trong hàm MsgBox() khi được hiển thị có thể được Access ngắt xuống dòng không theo ý muốn. Mánh đơn giản sau đây có thể kiểm soát vấn đề này.

Trong một ứng dụng Access, khi cần hiển thị một thông báo, bà con thường xài hàm MsgBox(). Xui xẻo thay, bà con không thể kiểm soát được cách thức mà Access hiển thị thông báo. Ví dụ: nếu thông báo của bà con quá dài, Access tự ý xác định các điểm ngắt xuống dòng, khiến cho thông báo hiển thị không đẹp, khó coi.

Tuy vậy, hên quá thay, nếu để ý một chút bà con có thể tự kiểm soát điều này nhờ các hằng định sẵn vbCrLfvbTab. Trong đó:

· vbCrLf: tương đương ký tự xuống dòng.

· vbTab: tương đương ký tự Tab để dòng được in lệch sang phải một khoảng.

Trong căn cứ dữ liệu đang mở, bà con hãy tạo một biểu mẫu (form) mới, vẽ lên đó một nút lệnh, rồi gõ đoạn mã sau đây vào thủ tục xử lý tình huống OnClick như sau:

Private Sub Command0_Click()

MsgBox "De kiem tra vi du nay, ba con thuc hien " & _

"cac viec sau day:" & vbCrLf & vbCrLf & _

vbTab & "1) Tao mot bieu mau." & vbCrLf & vbCrLf & _

vbTab & "2) Ve mot nut lenh." & vbCrLf & vbCrLf & _

vbTab & "3) Go dong lenh voi ham MsgBox vao " & _

"thu tuc xu ly OnClick." & vbCrLf & vbCrLf & _

"Chuc ba con thanh cong !", vbInformation

End Sub

Khi mở biểu mẫu này và bụp vào nút lệnh, bà con sẽ thấy thông báo tuyệt đẹp như hình sau:

CHƯƠNG CAN CHÍP

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang