Từ thư bạn đọc

Mở liên kết trong thẻ hiện tại trên Firefox

19/07/2013 11:00

Nhiều website hiện nay thiết lập mở liên kết mặc định trong thẻ mới nhưng sẽ khá bất lợi nếu bạn đang xem video, tin tức hay làm công việc nào đó.

Khác với các trình duyệt khác, Firefox có thể giúp bạn thay đổi điều này khi các liên kết có thể mở trực tiếp ngay trang hiện tại bất chấp thiết lập của website.

Trên thanh địa chỉ, bạn nhập lệnh about:config > nhấn Enter > nhấn I’ll be careful, I promise để tiếp tục. Sau đó, bạn gõ browser.tabs.loadDivertedInBackground vào khung Search để tìm đến khóa này. Khi tìm thấy, bạn kích đúp lên nó để chuyển đổi sang gía trị true. Bạn cho trình duyệt khởi động lại để thay đổi có hiệu lực.

PHẠM NGUYỄN HÙNG ANH (Bình Thạnh, TP.HCM)


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang