Trò chơi "Ráp hình" (bài 42)

Trò chơi "Ráp hình" (bài 42)

Sau khi tạo ra đủ 16 nhân vật ứng với 16 mẩu hình, mỗi lần bạn gõ phím Enter, các mẩu hình lại được sắp xếp ngẫu nhiên trên sân khấu. Bạn nên khuyến khích bé sắp xếp lại các mẩu hình cho đúng.

Trò chơi "Ráp hình" (bài 41)

Trò chơi "Ráp hình" (bài 41)

Bạn đã tạo ra được danh sách chứa các số từ 1 đến 16 một cách ngẫu nhiên. Dựa vào đó, ta hãy làm cho các mẩu hình xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên.

Trò chơi "Ráp hình" (bài 40)

Trò chơi "Ráp hình" (bài 40)

Sau khi có đủ 16 mẩu hình cắt ra từ hình gấu Pooh, bạn mở cửa sổ Scratch, bắt đầu thực hiện trò chơi ráp hình.

Trò chơi "Ráp hình" (bài 39)

Trò chơi "Ráp hình" (bài 39)

Trò chơi "ráp hình" là trò chơi "cổ điển" mà bạn và bé có lẽ đã từng chơi: một hình nào đó được phân chia thành nhiều mẩu, các mẩu được xáo trộn, người chơi phải sắp xếp các mẩu để có được hình ban đầu.

Lên đầu trang