Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 4% sau 9 tháng

01/10/2014 16:30

(e-CHÍP Online) - Kết thúc 09 tháng năm 2014, FPT đạt doanh thu 24.287 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch lũy kế, chủ yếu nhờ tăng trưởng từ các lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm, Viễn thông và Phân phối, Bán lẻ.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.826 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 0,7% so với cùng kỳ, đạt 98% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế (LNST) lũy kế đạt 1.542 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 1.178 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.426 VNĐ, tăng 4% so với cùng kỳ.

Thị trường nước ngoài tiếp tục đóng góp tích cực về cả doanh thu và lợi nhuận nhờ nỗ lực mở rộng thị trường và chiến lược M&A. Lũy kế 9 tháng, doanh thu từ toàn cầu hóa đạt 2.519 tỷ đồng, tương đương 119 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ và LNTT đạt 401 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

HỒNG HẠNH
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang