Không thể chép video vào thẻ nhớ

27/09/2013 23:40

Tại sao mình không thể chép video vào thẻ nhớ điện thoại 32GB (vẫn còn trống 20GB, trong khi tập tin video chỉ có dung lượng 6GB)?

Đáp: Do thẻ nhớ bạn sử dụng có định dạng FAT nên không thể lưu file có dung lượng lớn hơn 4GB.

Để giải quyết hạn chế ấy, bạn có thể định dạng lại thẻ nhớ theo định dạng NTFS. Các smartphone hiện nay đều hỗ trợ định dạng nầy.

PHÒNG MẠCH M!

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang