Thủ thuật Android

Khóa máy bằng hình vẽ hay khuôn mặt

01/07/2013 00:00

Để giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt hơn, trên Android có nhiều tùy chọn khóa máy rất hữu ích như khóa máy bằng mật khẩu, khóa bằng cách vẽ hình, hay khóa máy bằng khuôn mặt.

Để sử dụng tính năng khóa máy, bạn vào mục Settings > Security > Screen Lock. Dưới trường Choose screen lock, bạn chọn một trong các tùy chọn khóa máy là Face Unlock (khóa và mở máy bằng khuôn mặt), Pattern (khóa bằng cách vẽ hình), PIN (khóa máy bằng mật khẩu dạng số), Password (khóa bằng mật khẩu dạng kết hợp chuỗi, số, ký tự đặc biệt).

Với hai tùy chọn PINPassword, bạn nhập mật khẩu cần dùng vào ô trống hai lần là hoàn tất. Nếu chọn mục Pattern để khóa máy bằng cách vẽ hình, bạn vẽ ra hình cần dùng bằng cách kết nối chín điểm trên màn hình tạo thành đường liên tiếp, nhấn Retry để vẽ lại hình khác. Vẽ xong, bạn nhấn Continue để tiếp tục, vẽ lại hình lần nữa rồi nhấn Confirm.

Nếu chọn Face Unlock để khóa máy bằng khuôn mặt, bạn nhấn Set it up > Continue. Khi thấy màn hình Put your face here, bạn đưa camera lên trước mặt để thu hình khuôn mặt theo khuôn hình màu trắng trên màn hình. Chờ chốc lát để thiết bị nhận diện và ghi nhớ khuôn mặt của bạn, khi hoàn tất nhấn Continue. Bước kế tiếp, bạn thiết lập thêm bước đặt mật khẩu để phòng trường hợp khi không nhận diện được khuôn mặt có thể mở khóa thiết bị bằng mật khẩu. Dưới trường When Face Unlock can’t see you, how to you want to unlock, bạn chọn Pattern chọn cách mở khóa bằng hình vẽ hay PIN nếu muốn đặt mật khẩu dạng số.

PHƯƠNG TRÚC
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang