Khám phá ASUS MeMO Pad HD 7 phần 3: Thanh truy cập ứng dụng nhanh

05/09/2013 08:23

Trên ASUS MeMO Pad HD 7, khi nhấn giữ vào biểu tượng nút Home trong vài giây, một thanh truy cập nhanh các ứng dụng sẽ hiện ra.

Dãy phía trên gồm năm biểu tượng truy cập đến năm ứng dụng thường dùng (dãy nầy có thể tuỳ biến lại, theo ý người dùng). Phía dưới là dãy chứa các biểu tượng cố định, gồm (truy cập vào các tính năng Voice Search), (khóa dãy phím cảm ứng phía dưới màn hình), (truy cập tính năng tìm kiếm Google), (mở màn hình App Drawer chứa danh sách toàn bộ ứng dụng).

Để thiết lập các ứng dụng hiển thị trong thanh truy cập nhanh (mặc định có sẵn năm ứng dụng), bạn chọn vào biểu tượng . Ở danh sách ứng dụng hiện ra, bạn nhấn giữ vào biểu tượng của ứng dụng thường dùng rồi kéo thả nó vào thanh phía dưới (sau dòng Long press and drag the item intothe area below). Tổng cộng, bạn được phép thêm tối đa tám ứng dụng vào thanh truy cập nhanh. Khi muốn bỏ bớt một ứng dụng trong thanh ra, bạn cũng nhấn giữ vào biểu tượng cần bỏ rồi kéo nó ra ngoài thanh.

PHƯƠNG TRÚC

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang