Joomla – Thiết kế web động dễ như chơi (Phần 26)

26/08/2013 00:00

Kỳ này, chúng ta sẽ thực hiện các bước tải tài liệu lên, hướng dẫn người dùng tải tài liệu về và đồng thời tiến hành việt hóa DocMan.

Tạo các chuyên mục trong DocMan

Đầu tiên chúng ta cần phải tạo các chủ đề, rồi dùng nó để phân loại các tập tin cho phép tải hay xem. Đây là cách giúp bạn tìm kiếm thông tin cũng như quản lý các tài liệu có trên Website của mình một cách dễ dàng. Ví dụ như chủ đề Software sẽ chuyên chứa các phần mềm, chủ đề Ebook sẽ chứa các sách tham khảo,… Để tạo các chủ đề con, bạn vào menu Components, chọn DocMan, rồi bạn chọn Categories

Tương tự như việc tạo Category trong Joomla, bạn sẽ thấy các biểu tượng như: xuất bản chuyên mục (Publish), không xuất bản chuyên mục (Unpublish), thêm mới một chuyên mục (Add), chỉnh sửa chuyên mục (Edit) và xóa chuyên mục (Delete)

Bạn nhấn vào biểu tượng Add để tạo mới chuyên mục. Ở mục Category TitleCategory Name, bạn nhập vào tên chuyên mục, ví dụ Softwares. Ở mục Parent Item, nếu bạn muốn chuyên mục này là chuyên mục lớp tren cùng, thì ở đây bạn chọn Top, còn nếu muốn chuyên mục này thuộc một chuyên mục khác thì bạn bung mũi tên ra và chọn tên chuyên mục mà nó sẽ phụ thưộc. Ở mục Image, bạn có thể chọn hình ảnh đại diện cho chuyên mục và có thể sắp xếp vị trí cho hình ảnh đại diện này ở mục Image Position. Mục Access level dùng để phân quyền cấp độ truy cập cho chuyên mục. Mục Published, bạn nên chọn Yes để xuất bản chuyên mục này. Cuối cùng ở mục Description, bạn có thể thêm các ghi chú. Sau khi đã điền xong các thông số, bạn nhấn vào biểu tượng Save để lưu lại.

Tương tự, bạn có thể tạo thêm hai nhóm chuyên mục khác như DocumentsEbooks chẳng hạn.

Bây giờ chúng ta sẽ tải các tập tin lên Website. Trên thanh menu nằm ngang, bạn nhấn vào thẻ Files.

Sau đó trên thanh công cụ, bạn nhấn vào nút Upload

Để bắt đầu đầu đưa một tập tin lên trang web, DocMan đưa ra cho bạn 3 cách: tải tập tin từ máy tính (Upload a file from your computer), liên kết tập tin từ máy chủ khác sang (Link a file from another server to this server), và sao chép từ máy chủ khác về máy chủ này (Transfer a file from another server to this server). Trong bài viết này chúng tôi chọn cách thứ nhất, tải tập tin từ máy tính, bạn nhấn vào dòng chữ Upload a file from your computer, sau đó nhấn Next

Ở mục Choose the file to upload, bạn nhấn Browse… và trỏ đường dẫn đến tập tin mà bạn muốn tải lên, rồi nhấn Submit.

Khi nhận được thông báo File has been uploaded nghĩa là quá trình tải lên đã thành công.

Tạo liên kết đến tập tin đã tải lên

Trên thanh menu nằm ngang bạn nhấn vào thẻ Documents. Thanh công cụ trên trang này sẽ gồm các nút: xuất bản tài liệu (Publish), không xuất bản tài liệu (Unpublish), tạo mới tài liệu (New), chỉnh sửa tài liệu (Edit), sao chép tài liệu (Copy), di chuyển tài liệu vào chuyên mục khác (Move) và cuối cùng là xóa tài liệu (Delete). Bạn nhấn New để bắt đầu tạo mới tài liệu.

Tên tài liệu sẽ nhập vào ở mục Name, và chọn nhóm chuyên mục cho tài liệu này ở mục Category. Để tài liệu này xuất hiện ra trang ngoài cho mọi người tải về, thì ở mục ApprovedPublished bạn phải chọn Yes.

Ở khung Document Information bên dưới, bạn có thể chọn hình ảnh cho tài liệu ở mục Thumbnail. Mục File có hai tùy chọn là Linked Document, dùng để kết nối đến tập tin nằm ở bên ngoài có liên kết nằm trong ô URL of Document, hoặc tên một tập tin mà bạn đã tải lên. Lưu ý khi chọn tên tập tin thì ở mục URL of Document, bạn phải để trống. Mục Homepage, bạn có thể nhập vào liên kết web có liên quan đến tài liệu, sau đó nhấn nút Save để lưu lại.

Tương tự, bạn tạo thêm các tài liệu liên kết với những tập tin còn lại mà bạn đã tải lên. Ở trang quản lý Document, bạn dễ dàng quản lý tên tài liệu ở cột Name, tên tập tin được tải lên (File), tài liệu thuộc chuyên mục nào (Category), thời điểm tải tài liệu lên (Date). Cột Viewers cho bạn biết những ai được phép xem những tài liệu này. Cột PublishedApproved cho biết tình trạng của tài liệu có được xuất bản ra trang chủ hay không. Bạn còn có thể xem kích thước của tập tin upload ở cột Size. Và cuối cùng là cột Hits cho bạn biết đã có bao nhiêu người xem tài liệu đó.

Tạo menu trỏ đến component Docman

Đến đây chúng ta đã hoàn tất việc upload các tài liệu lên DocMan nhưng các tài liệu này vẫn chưa xuất hiện ngoài trang chủ. Bạn cần phải tạo thêm một mục chọn trên menu trỏ đến component DocMan. Nhấn vào menu Menus, bạn chọn Main Menu, rồi nhấn New để tạo mới. Trong mục Internal Link, bạn chọn DOCman.

Cũng giống như việc tạo mục menu khác, bạn cũng nhập vào tên menu (Title), tên viết tắt của menu (Alias), cấp độ truy cập của menu (Access Level)… Sau đó bạn nhấn Save để lưu lại.

Quay lại trang Joomla Mobile, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm menu Download mà chúng ta vừa tạo. Khi truy cập vào menu này, các nhóm (Category) sẽ xuất hiện.

Muốn xem nội dung nhóm nào, người dùng chỉ việc nhấn vào các chuyên mục tương ứng. DocMan sẽ liệt kê các tập tin có trong chuyên mục. Khi người dùng muốn tải về bất kỳ tập tin nào, họ chỉ việc nhấn vào nút Download.

Ngoài ra, nếu trên Website của bạn có quá nhiều tài liệu, thì để giúp cho người dùng dễ dàng tìm kiếm tài liệu, DocMan cũng cung cấp tính năng Search ngay trên trang chủ. Bạn có thể tìm kiếm theo từ khóa của tên tài liệu (Search Keyword). Nhưng để việc tìm kiếm được chính xác và nhanh chóng, bạn nên chọn các chuyên mục (Category) chứa tài liệu, trước khi nhấn nút Search để bắt đầu quá trình tìm kiếm

Khi cần thống kê xem tập tin nào được tải nhiều nhất, bạn vào menu Components, chọn DocMan, sau đó bạn truy cập qua thẻ Statistics. Trong trang Statistics, DocMan sẽ liệt kê cho bạn 50 tập tin được tải nhiều nhất, và bạn có thể xem số lượt tải ở cột Downloads.

Việt hóa Component DocMan

Muốn có giao diện tiếng Việt cho DocMan, bạn truy cập vào thư mục DocMan, và tìm kiếm tập tin vietnamese.php. Kế tiếp bạn chép tập tin tìm thấy vào thư mục có đường dẫn là C:\AppServ\www\mobile\components\com_docman\themes\default\language.

Quay lại trang quản trị Joomla, bạn vào menu Extensions, chọn Language Manager, rồi chọn ngôn ngữ là Viet Nam, và nhấn Default.

Lưu ý là bạn phải cài gói ngôn ngữ tiếng việt dành cho Joomla trước, thì mới thấy được mục ngôn ngữ Viet Nam. (Xem lại cách cài đặt gói ngôn ngữ tiếng việt trong Phần 3 của loạt bài này).

Trở lại trang Joomla Mobile, bạn vào menu Download và chọn một tập tin bất kỳ, sau đó nhấn Details để xem những mô tả thông tin. Bạn sẽ thấy các thông số đều đã được việt hóa.

Ngoài ra, DocMan còn có thêm hai module khác là liệt kê danh sách các tập tin (DocMan Lister) và các tập tin được tải nhiều nhất (DocMan Most Down). Bạn có thể cài thêm hai module này vào trang web của mình bằng cách vào menu Extensions, chọn Install/Uninstall. Ở mục Package File, bạn trỏ đường dẫn đến tập tin mod_docman_mostdown_1.4.0.stable.zip, rồi nhấn Upload File & Install. Tương tự, bạn cài đặt thêm module mod_docman_lister_1.4.0.stable.zip.

Tiếp theo, vào menu Extensions, chọn Module Manager, bạn sẽ nhìn thấy hai module DocMan Most Downloaded DocMan Lister. Bạn nhấn tiếp vào module DocMan Most Downloaded, rồi trong mục Title, bạn có thể thay đổi tên menu thành Danh sách các tập tin được tải nhiều nhất. Và ở mục Enabled bạn chọn Yes để kích hoạt module này.

Bạn chú ý khung Parameter ở phía góc phải, mục Limits cho biết số lượng các tập tin được hiển thị, và bạn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của mình. Ngoài ra, nếu bạn muốn hiển thị các biểu tượng (Show Icon) hoặc hiển thị số lượng lượt tải của tập tin, bạn chọn Yes cho mục Show Counter.

Tương tự bạn có thể cấu hình cho Module DocMan Lister. Khi quay lại trang Joomla Mobile, bạn sẽ thấy các module chúng ta vừa tạo.

NHÓM MỤC ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang