Joomla – Thiết kế web động dễ như chơi (Phần 25)

25/08/2013 00:00

Lần này, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về Component mới là DocMan, dùng để quản lý tài liệu chứa trên trang web Joomla của chúng ta, đồng thời cho phép họ có thể tải về máy tính cá nhân.

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm sẽ thường được quản lý theo cách này. Trước hết, bạn hãy tải phần mở rộng về từ địa chỉ http://www.mediafire.com/?6sti84o3o23htif rồi giải nén thư mục thành thư mục Docman.

Cài đặt Component DocMan

Đầu tiên, bạn mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ: http://localhost/mobile/administrator.Sau khi đăng nhập thành công, bạn vào menu Extensions, chọn Plugin Manager. Bạn tìm đến Plugin mang tên System Legacy và đảm báo ở cột Enabled tình trạng của nó là dấu tick màu xanh.

Kế tiếp bạn vào menu Extensions, chọn Install/Uninstall. Sau đó ở mục Upload Package file, bạn nhấn Browse và trỏ đường dẫn đến tập tin com_docman_1.4.0.stable.zip, nhấn vào nút Upload File & Install

Khi nhận được thông báo Install Component Success nghĩa là quá trình cài đặt component đã thành công

Bạn vào menu Components, nhấn vào mục DocMan

Bạn sẽ nhìn thấy giao diện quản lý của DocMan. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu về cách cấu hình cho nó. Trên thanh menu nằm ngang, bạn chuyển qua thẻ Configuration.

Thẻ đầu tiên là General. Ở mục Version cho bạn biết phiên bản DocMan bạn đang sử dụng, ở đây chúng ta đang sử dụng phiên bản 1.4.0. Tiếp theo là mục Path for storing files, mặc định sau khi cài DocMan, bạn sẽ có thêm thư mục dmdocuments. Thư mục này sẽ chứa tất cả những tài liệu do chính bạn hoặc người dùng tải lên trang web. Để có thể bảo mật cho trang web của mình, bạn có thể thay đổi đường dẫn mặc định này.

Kế tiếp bạn di chuyển qua thẻ Front End. Phần đầu tiên là General Settings, ở mục Section Down, nếu bạn chọn Yes thì khi truy cập hoặc tải về các tài liệu trên trang web của bạn, DocMan sẽ hiện ra cảnh báo. Bạn chỉ nên sử dụng tính năng này khi bạn đang nâng cấp DocMan hoặc tạm thời hạn chế người dùng tải tài liệu.

Bên dưới là mục Extensions for viewing, DocMan liệt kê một số kiểu đuôi tập tin mà người dùng có thể xem trực tiếp ngay trên trình duyệt , khoảng cách giữa mỗi kiểu được ngăn cách nhau bởi dấu vạch đứng (|).

Mục Number of documents per page cho biết số tài liệu được hiển thị trên mỗi trang, mặc định DocMan chỉ cho năm tài liệu. Tiếp theo là mục Default listing order dùng để sắp xếp các tài liệu theo tên (Name), theo ngày cập nhật (Date) hoặc theo số lượng truy cập (Hits). Phía bên dưới, bạn có thể chọn sắp xếp theo kiểu tăng dần (Ascending) hoặc giảm dần (Descending)

Ở mục Email Group Users nếu bạn chọn Yes thì khi người dùng truy cập để tải tài liệu sẽ thấy một đường liên kết để gửi email cho nhóm người tạo ra tập tin tài liệu đó.

Phần thứ hai là Themes, mục Icon Size cho phép bạn tùy biến kích thước của các biểu tượng tương ứng với từng kiểu tập tin. Bạn có thể chọn kích thước nhỏ 16x16 pixel hoặc kích thước trung bình 32x32 pixel. Còn mục Trim Whitespace sẽ giúp bạn xóa bỏ các ký tự trắng thừa.

Cuối cùng là mục Extra Document Information sẽ giúp bạn mô tả chi tiết hơn về các tài liệu. Đầu tiên là mục Days for new. Một tính năng của DocMan rất hay là nó sẽ giúp bạn phân biệt tài liệu mới và tài liệu cũ. Bạn có thể thiết lập số ngày ở mục này để tài liệu được đánh dấu là mới, ví dụ bạn để thiết lập 2 ngày, có nghĩa là sau khoảng thời gian 2 ngày kể từ khi tải, tài liệu sẽ được đánh dấu là mới. DocMan sẽ thêm nhãn New ở kế bên tên tài liệu.

Tiếp theo để đánh dấu tài liệu nào được người dùng tải về nhiều nhất, ở mục Download to be hot, bạn nhập vào số lần tải để tài liệu được đánh dấu là nóng. DocMan sẽ thêm nhãn Hot ở kế bên tên tài liệu.

Bạn di chuyển sang thẻ Permission để thiết lập quyền hạn dành cho các tập tin được tải lên. Mục Guest Permission sẽ phân quyền dành cho Khách (những người không đăng ký thành viên gồm ba nhóm quyền: không nhìn thấy các tài liệu (No Access), cho phép khách nhìn thấy các tài liệu nhưng không cho phép truy cập (Browse Only), và cuối cùng là cho phép khách nhìn thấy và truy cập vào các tài liệu (Browse, Download and View).

Tiếp theo là khung Front-end Permission, bạn sẽ phân quyền trên trang chủ, chẳng hạn như ai sẽ được phép tải các tài liệu lên trang web của bạn (Upload): tất cả các thành viên đăng ký (All Registered Users), nhóm tác giả (Author), nhóm biên tập (Editor), nhóm xuất bản (Publisher).

Nếu không thích các nhóm mặc định có sẵn, và bạn muốn một thành viên do bạn chỉ định mới được phép tải tài liệu, thì bạn chọn đúng tên thành viên ở mục Users.

Tương tự bên dưới là mục phê duyệt (Approve) và xuất bản (Publish) tài liệu, bạn có thể thiết lập quyền hạn cho hai nhóm này. Kế tiếp là khung Document Permission, dùng để phân quyền cho nhóm người nào được phép xem tài liệu (View), thiết lập quyền hạn cho nhóm cập nhật tài liệu (Maintain)…

Cuối cùng là khung Creator Permissions, cho phép bạn thiết lập quyền hạn của người tạo ra tài liệu: không cho phép truy cập (No Access), chỉ được phép tải (Download only), được phép tải và chỉnh sửa (Download and Edit).

Tiếp tục, bạn chuyển qua thẻ Upload. Khung đầu tiên là General Settings, mục Upload methods cho phép bạn chọn cách thức để tải tập tin lên trên Web. Có ba cách là tải tập tin từ máy tính của bạn (Upload a file from your computer), liên kết tập từ máy chủ khác sang (Link a file from another server to this server), và sao chép tập tin từ máy chủ khác về máy chủ của bạn (Transfer a file from another server to this server). Bạn nên chọn cả ba phương pháp này bằng cách nhấn giữ phím Ctrl và chọn vào ba mục ấy.

Mục Max. filesize allowed when uploading cho phép bạn thiết lập kích thước tối đa của tập tin tải lên, mặc định DocMan đặt giá trị là 10MB. Và cuối cùng là mục Overwrites files dùng để ghi đè tập tin nếu trùng tên.

Khung thứ hai là khung File Extensions với mục Extensions allowed liệt kê các đuôi tập tin được phép tải lên, chẳng hạn như *.zip, *.rar, *.pdf… Mỗi phần đuôi tập tin được ngăn cách nhau bởi dấu vạch đứng (|). Phía bên dưới là mục User can upload all file types, nghĩa là người dùng có thể tải lên tất cả các loại tập tin. Khi bạn chọn Yes, thì nó sẽ vô hiệu hóa tùy chọn ở phía trên.

Khung thứ ba là File Names, dùng để thay đổi các thiết lập về tên tập tin. Mục Lowercase names, khi bạn chọn Yes, DocMan sẽ chuyển toàn bộ tên tập tin sang dạng chữ thường (không in hoa). Mục Filenames with blanks, cho phép bạn xử lý tên tập tin có khoảng trắng bao gồm các tùy chọn: cho phép có khoảng trắng (Allow Blanks), từ chối khoảng trắng, không cho phép tải lên (Reject), chuyển đổi khoảng trắng thành dấu gạch dưới (Convert to underscore), chuyển đổi khoảng trắng thành dấu gạch ngang (Convert to dash) và cuối cùng là xóa bỏ khoảng trắng (Remove Blanks).

Trong mục Reject filenames, DocMan liệt kê danh sách các tập tin không được phép tải lên. Bạn có thể thêm vào hoặc xóa bớt, nhưng lưu ý giữa mỗi tập tin phải được ngăn cách bởi dấu vạch đứng (|).

Cuối cùng bạn di chuyển qua thẻ Security với mục Anti-leech system dùng để ngăn chặn các trang web khác lấy đường link tải tập tin của bạn. Mục Allowed hosts sẽ liệt kê danh sách các trang được phép lấy liên kết, tùy chọn này chỉ có hiệu lực nếu như ở trên mục Anti-leech system bạn chọn là Yes. Tiếp theo là mục Log views dùng để theo dõi việc tải tài liệu của người dùng, ví dụ như địa chỉ IP, thời gian tải…

Sau khi cấu hình xong, bạn nhấn vào biểu tượng Save để lưu lại các thiết lập. Như vậy đến đây, bước đầu chúng ta đã thực hiện xong việc cài đặt và cấu hình cơ bản phần mở rộng Docman tải thêm. Trong phần sau chúng ta sẽ tiếp tục hoàn tất các bước cấu hình còn lại để bật giao diện Docman , cho phép người dùng tải tài liệu lên, cũng như tối ưu hóa nó.

NHÓM MỤC ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang