Joomla – Thiết kế web động dễ như chơi (Phần 21)

21/08/2013 00:00

Chúng ta hãy cùng làm quen với việc sử dụng các component và module có sẵn mà Joomla đã cung cấp sau khi chúng ta vừa cài đặt xong trước đã.

Trong phần trước, chúng ta đã nắm được định nghĩa, cách sử dụng cũng như nâng cấp hai thành phần quan trọng trong trang web Joomla là componentmodule.

Tạo bảng quảng cáo cho từng chuyên mục

Khi xây dựng trang web, bạn thường có nhu cầu đăng bảng quảng cáo cho website của mình. Đến khi website của bạn đã nổi tiếng, có nhiều người truy cập, thì các công ty khác sẽ thuê website của bạn để đăng quảng cáo cho công ty của họ. Chúng ta sẽ sử dụng một component thông dụng là com_bannersphối hợp với một module để giải quyết vấn đề này.

Đầu tiên, bạn cần phải tải các ảnh của các bảng quảng cáo lên trên máy chủ chứa web trước đã. Bạn đăng nhập vào trang quản trị mobile, vào thẻ Site và chọn mục Media Manager. Ở khung bên trái, chọn thư mục banners, sau đó ở mục upload file, bạn nhấn Browse và trỏ đến tập tin hình mà bạn muốn tải lên, sau đó nhấn Start Upload để bắt đầu tải ảnh lên máy chủ. Khi bạn thấy thông báo Upload Complete có nghĩa là quá trình tải ảnh đã thành công.

Bạn còn cần phải tạo các nhóm chuyên mục cho các bảng quảng cáo, ví dụ, nhóm Laptop sẽ chứa các hình ảnh quảng cáo dành cho máy tính xách tay, chuyên mục Điện thoại sẽ chứa các ảnh quảng cáo dành cho điện thoại… Để thực hiện việc này, bạn vào thẻ Components, chọn Banner, sau đó chọn tiếp Categories và nhấn vào biểu tượng New để tạo một chuyên mục mới. Các thông tin cần được điền là Title (tên chuyên mục, bắt buộc phải có), Alias (tên viết tắt của chuyên mục, không bỏ dấu), Published (cho phép sử dụng chuyên mục này ngay sau khi tạo hay không?), Access Level (cấp độ quyền được phép truy cập vào chuyên mục này), Image (hình ảnh mô tả dành cho chuyên mục), Image Position (vị trí ảnh mô tả), Description (mô tả về chuyên mục). Sau đó bạn nhấn Save để lưu lại thông tin.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cần phân loại các khách hàng quảng cáo. Vì có nhiều công ty cùng đặt các bảng quảng cáo trên trang web của bạn, nên bạn sẽ cần quy định để quản lý banner A là của công ty Lộc Phát, banner B là của công ty Hưng Thịnh…. Cách thực hiện là bạn vào menu Components, chọn Banner, và sau đó chọn Clients. Nhấn New để tạo mới các khách hàng, bạn nhập vào các thông tin sau: tên khách hàng (Client Name), ví dụ Công Ty Lộc Phát, tên người liên hệ thuê quảng cáo (Contact Name), và địa chỉ email dùng để liên hệ (Contact Email). Sau đó bạn nhấn Save để lưu lại thông tin khách hàng. Muốn tạo bao nhiêu khách hàng, bạn cứ lập lại các bước trên bao nhiêu lần là được.

Đã có đủ thông tin, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo bảng quảng cáo. Bạn vào menu Components – Banner, sau đó chọn Banners. Nhấn New để tạo mới bảng quảng cáo và điền vào các mục sau: tên của bảng quảng cáo (Name), tên viết tắt của bảng quảng cáo (Alias), có hiển thị ngay hay không (Show Banner), và chế độ hiển thị ưu tiên (Sticky).

Tiếp theo là thứ tự của bảng quảng cáo (Order), tên nhóm chuyên mục (Category), tên khách hàng đặt thuê banner (Client Name), giới hạn số lần xuất hiện của quảng cáo này (Impression Purchase), thường tương ứng với số tiền khách hàng trả cho hợp đồng quảng cáo. Nếu không muốn giới hạn số lần xuất hiện, bạn đánh dấu chọn vào ô Unlimited.

Phía dưới đó là các tham số về đường dẫn trang web sẽ chuyển đến khi khách hàng nhấn vào banner (Click URL), cho biết số lần khách hàng nhấn vào banner (Clicks). Muốn trả con số lần này về giá trị 0, bạn có thể nhấn nút Reset Click. Các ghi chú dành riêng cho banner (Decription/Notes) chỉ để ghi nhớ và sẽ không hiển thị ra trang web.

Và bước cuối cùng chọn lựa hình ảnh quảng cáo mà bạn muốn nó xuất hiện trên trang web của mình (Banner Image Selection) rồi nhấn Save để lưu lại.

Tuy vậy, như đã nói ở đầu bài, để banner quảng cáo có thể xuất hiện ở trang web, bạn phải dùng thêm moduleBanner. Trong cửa sổ quản trị, bạn vào thẻ Extensions, sau đó chọn Module Manager. Ở thẻ Site, bạn nhấn New và Joomla sẽ liệt kê hai mươi module mặc định. Bạn chọn Banner, sau đó nhấn Next.

Bạn sẽ thấy Joomla chia module làm ba phần: Details, Menu Assignment (hai phần này nằm ở cột bên trái) và Parameters (nằm ở cột bên phải). Cho dù bạn cài bất kỳ module nào thì các cột nằm bên trái đều giống nhau, chỉ khác nhau ở phần Parameter mà thôi.

Ở mục Details, bạn nhập vào các thông tin sau: tên của module (Title), hiển thị tên của module hay không? (Show Title), có kích hoạt module này không? (Enabled), vị trí của module (Position), thứ tự của module (Order) và cấp độ quyền truy cập vào module (Access Level).

Ở mục Menu Assignment – Menus, Joomla cũng đưa ra ba tùy chọn: hiển thị module ở tất cả các menu (All), không hiển thị ở menu nào cả (None) và chỉ hiển thị module ở các menu được chỉ định trong mục Menu Seclection (Select Menu Item(s) from the List). Và ngay bên dưới là mục Menu Selection dùng để chọn lựa những menu mà bạn muốn module sẽ hiển thị.

Đây là nhu cầu rất thực tế, ví dụ khi bạn nhấn vào menu Điện thoại, thì module quảng cáo điện thoại sẽ xuất hiện, còn khi nhấn vào Trang chủ hoặc các menu khác thì sẽ không cần hiện các quảng cáo này. Điều này giúp cho website của bạn không bị tràn ngập bởi một rừng quảng cáo nhưng không hiệu quả.

Ở phần Parameters, có khá nhiều mục cấu hình quan trọng. Mục Target sẽ xác định thao tác mà module cần thực hiện khi bạn nhấn vào banner quảng cáo, bao gồm: chuyển cửa sổ trình duyệt hiện tại sang trang liên kết của banner (Parent Window with Browser Navigation), mở liên kết trong một cửa sổ mới có thanh công cụ duyệt (New Window with Browser Navigation), mở liên kết trong một cửa sổ mới có không có thanh công cụ duyệt (New Window without Browser Navigation).

Các mục còn lại bao gồm: số lần nhấn vào banner(Count), tên công ty quảng cáo (Banner Client), banner thuộc chuyên mục nào (Category), và tính ngẫu nhiên trong sự xuất hiện của banner này (Randomise). Có hai lựa chọn trong mục Randomise là xuất hiện theo thứ tự và ưu tiên cho các banner có đóng dấu Sticky trong phần component (Sticky, Ordering), xuất hiện ngẫu nhiên nhưng cũng và ưu tiên cho các banner có đóng dấu Sticky (Sticky, Randomise). Khi đã hoàn tất, bạn nhấn Save để lưu lại.

Bạn cũng cần nắm rõ về mối liên hệ giữa ba tham số Sticky,Impression PurchaseRandomise. Randomise quy định các banner trong nhóm sẽ xuất hiện theo kiểu nào, ngẫu nhiên (Randomise) hay theo thứ tự (Ordering). Tất cả các banner trong nhóm sẽ đều được xuất hiện theo một trong hai kiểu trên, nếu như không có banner nào trong số đó được đánh dấu Sticky.

Ví dụ như chúng ta có bốn bảng quảng cáo trong cùng một nhóm, và trường hợp thứ nhất là cả bốn đều không được đánh dấu Sticky. Như vậy nếu bạn chọn chế độ RandomiseSticky, Ordering thì bốn bảng quảng cáo ấy sẽ xuất hiện lần lượt theo thứ tự của nó. Còn nếu bạn chọn chế độ RandomiseSticky, Randomise thì chúng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, không theo thứ tự nào cả.

Cũng bốn bảng quảng cáo đó, nhưng trường hợp thứ hai thì chúng ta cài đặt cho hai banner thứ nhất và thứ hai trong số đó ở chế độ Sticky, còn banner thứ ba và thứ tư thì không. Khi đó dù chế độ Randomise được chọn là Sticky, Ordering hay Sticky, Randomise thì cũng chỉ có hai banner đầu tiên được xuất hiện trên trang web mà thôi, còn hai banner còn lại sẽ không bao giờ ló diện.

Lại nói tiếp về tham số Impression Purchase khi nó tương tác với tham số Sticky này. Cũng trong trường hợp thứ hai như trên, nhưng chúng ta đặt tham số Impression Purchase của hai banner đầu tiên đều là 300. Như vậy lúc đầu cũng chỉ hai có banner được đánh dấu Sticky trong nhóm này sẽ hiển thị, nhưng sau 300 lần lộ mặt, thì cả hai banner này xem như chuyển sang trạng thái tắt. Và lúc đó trong nhóm quảng cáo này xem như không còn banner nào được đánh dấu Sticky nữa, vậy thì hai banner thứ ba và thứ tư tự động sẽ xuất hiện theo kiểu thứ tự (Ordering) hay ngẫu nhiên (Randomise) như đã cấu hình trước đó.

Ngoài ra, thì người ta còn dùng cách đánh dấu Sticky để chặn toàn bộ các quảng cáo một cách đơn giản. Giả sử như bạn đang có mười quảng cáo của các khách hàng trong một nhóm. Chúng không hề được đánh dấu Sticky, và bạn muốn tạm tắt đi toàn bộ mười bảng quảng cáo đó. Thế thì thay cho việc vào cấu hình lại từng banner một, bạn hãy tạo thêm một banner mới với nội dung bất kỳ rồi áp cho nó thuộc tính Sticky là xong.

Giờ thì hãy quay lại trình duyệt, và truy cập vào trang Joomla mobile, sẽ thấy các banner quảng cáo xuất hiện theo đúng những gì bạn đã cấu hình.

NHÓM MỤC ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang