Joomla – Thiết kế web động dễ như chơi (Phần 14)

14/08/2013 00:00

Do chuyên dùng để thiết kế web động, ngoài việc tạo ra giao diện và quản trị nội dung, cũng như người dùng, Joomla còn hỗ trợ bạn sử dụng những tính năng mở rộng như gửi nhận thư điện tử ngay trong trang web của mình.

Bạn có thể dùng hệ thống email trong trang web của mình để gửi thư yêu cầu xác nhận tài khoản người dùng, khi họ tiến hành đăng ký trực tuyến.

Ví dụ như khi có một người dùng nào đó đăng ký tài khoản trong trang web mobile, thì người đó phải nhập vào một tài khoản email đang sử dụng được. Trang web mobile sẽ tiến hành kiểm tra xem người đó có phải là chủ thật sự của địa chỉ email vừa đăng ký hay không, bằng các gửi một thư điện tử đến địa chỉ ấy. Người đăng ký khi nhận được email yêu cầu sẽ phải bấm vào đường dẫn xác nhận đê chuyển trở vào trang web mobile. Nếu việc đó được thực hiện thành công, thì tài khoản người dùng mới được tạo ra và kích hoạt đê bắt đầu có thể sử dụng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tính năng gửi thư điện tử này để gửi những thư thông báo, quảng cáo đến mọi thành viên đã đăng ký tài khoản trong trang web của mình.

Tùy theo bạn đang thử nghiệm trang web mobile của mình trên máy tính cá nhân, hay trên máy chủ web Byehost, mà chúng ta sẽ có những cách làm khác nhau. Với trang web trên máy tính cá nhân, do để có thể thử nghiệm mà không cần có kết nối Internet, nên bạn có thể tiến hành cài đặt một máy chủ mail nội bộ, rồi sử dụng nó để thực hiện tính năng gửi nhận thư. Còn với trang web đang nằm trên máy chủ Byehost, thì chúng sẽ dùng các dịch vụ gửi nhận email miễn phí, chẳng hạn như Google Mail để thực hiện việc này.

Cài đặt LiteMail để thiết lập hệ thống mail nội bộ

Đầu tiên, bạn cần tải chương trình LiteMail tại địa chỉ: http://tinyurl.com/litemail. Quá trình cài đặt LiteMail khá đơn giản, bạn chạy file plm2_6.exe và cài đặt theo mặc định. Sau khi cài đặt xong, bạn khởi động chương trình lên để bắt đầu. Trước hết ở thẻ Settings, mục Enable SMTP Server sẽ cho phép người dùng kết nối và gửi mail đến các tài khoản có trong LiteMail trên máy chủ của bạn

Tiếp theo thông số thứ hai bạn cần quan tâm là mục Enable POP3 Server, mục này cho phép người dùng có tài khoản Litemail kết nối đến máy chủ và kiểm tra thư

Ở khung bên phải, thẻ Domains sẽ liệt kê danh sách các domain được gửi mail. Để tạo mới, bạn nhấn vào biểu tượng New. Ở khung domain, bạn nhập vào tên miền bất kỳ, ví dụ muasam.com. Nếu muốn giám sát các email có đuôi @muasam.com, tức là khi khách hàng gửi thư đến cho người dùng bất kỳ, thì đồng thời thư điện tử đó cũng sẽ được gửi tới địa chỉ do bạn chỉ định, thì bạn chỉ cần đánh dấu chọn vào ô “Catch al” and forward to this e-mail address. Còn trong khung bên dưới, bạn nhập vào địa chỉ làm nơi nhận thư định chụp bắt, sau đó nhấn OK.

Bước cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành tạo địa chỉ thư điện tử dành cho người dùng. Bạn qua thẻ Accounts, nhấn vào biểu tượng New để tạo mới. Nhập vào tên người dùng ở mục Username, các thông tin mô tả về người dùng ở mục Description, và mật khẩu dành cho người đó ở cả hai mục PasswordVerify Password. Nếu bạn muốn giới hạn dung lượng hộp thư của người dùng này, thì bạn có thể đánh dấu chọn vào ô Disk quota, sau đó nhập vào mức dung lượng giới hạn. Cuối cùng bạn nhấn OK để hoàn tất.

Lưu ý: Đây là chương trình dùng để giả lập máy chủ thư điện tử, nên bạn chỉ có thể gửi và nhận thư trong nội bộ, mà không thể gửi mail tới các địa chỉ như Yahoo, Gmail hoặc Hotmail được.

Cấu hình trang web Joomla sử dụng máy chủ email

Sử dụng máy chủ tại chổ

Quay lại trang quản trị Joomla, bạn vào thẻ Sites, chọn Global Configuration. Sau đó qua thẻ Server, bạn chú ý ở phần Mail Settings. Ở mục Mailer, Joomla cung cấp ba tùy chọn: Sử dụng tính năng thư điện tử tích hợp trong PHP (PHP Mail Function), dùng một máy chủ thư để gửi và nhận mail (SMTP Server) và cuối cùng là tính năng SendMail, sử dụng chương trình SendMail để gửi mail.

Ở dòng Mail from, bạn khai báo địa chỉ thư sẽ dùng làm địa chỉ gửi, còn tên người gửi ở dòng From name. Ở mục Sendmail Path, bạn giữ nguyên đường dẫn như mặc định. Mục SMTP Authentication, bạn chọn Yes nếu máy chủ gửi thư SMTP yêu cầu phải chứng thực trước khi gửi. Tiếp theo là mục SMTP Security, thì tùy thuộc vào loại máy chủ SMTP mà bạn cấu hình, nhưng thông thường là bạn chọn mục SSL để tiến hành bảo mật thư. Cuối cùng, bạn nhập vào địa chỉ email của bạn đã tạo ra trong LiteMail ở bước trước vào mục SMTP Username, và mật khẩu tương ứng của email đó vào mục SMTP Password, cũng như địa chỉ IP của máy chủ gửi thư được sử dụng khi gửi mail (SMTP Host). Địa chỉ này, bạn có thể nhập địa chỉ IP của chính máy tính mà bạn đang sử dụng và cài đặt chương trình AppServ cũng như Litemail.

Sử dụng máy chủ gửi thư GMail

Nhược điểm của việc cấu hình mail nội bộ là bạn chỉ có thể gửi mail trong nội bộ, bạn không thể gửi mail đến Yahoo, Gmail hoặc Hotmail. Nếu muốn gửi mail đến các địa chỉ bên ngoài như trong thực tế, bạn cần phải mua tên miền và tiến hành cấu hình DNS trỏ về máy chủ email đó. Một cách khác, đơn giản hơn, là bạn dùng tính năng gửi thư của Gmail để gửi thư ra bên ngoài. Cách làm này không thể thực hiện trên máy chủ web nội bộ (localhost) mà phải cấu hình trên máy chủ web thật sự, như trên Byehost chẳng hạn, thì mới gửi và nhận mail thành công.

Ở các phần trước, bạn đã biết cách đăng ký host miễn phí trên Byethost và cách upload Joomla lên Byethost. Giờ thì bạn hãy dùng trình duyệt truy cập vào đia chỉ trang quản trị web mobile chứa trên máy chủ Byethost, ví dụ như http://giahuysm2010.byethost.com/mobile/administrator. Kế tiếp bạn cũng nhập vào tài khoản là admin và mật khẩu tương ứng mà bạn đã thiết lập trong quá trình cài đặt trang web mobile trên Byehost.

Trong cửa sổ quản trị, bạn vào thẻ Sites, và chọn mục Global Configuration, sau đó chọn tiếp thẻ Server. Ở mục Mail Settings, bạn cấu hình các thông số như sau: mục Mailer bạn chọn SMTP Server, rồi nhập vào một địa chỉ GMail của bạn ở ô Mail From. Mục From Name chính là tên người gửi, còn mục mục Sendmail Path thì bạn để trống. Mục SMTP Authentication, bạn chọn Yes và bên dưới là mục SMTP Security, bạn chọn kiểu bảo mật thư điện tử là SSL. Do Google mail sử dụng cổng 465 nên bạn cũng phải nhập nó vào mục SMTP Port. Và muốn đăng nhập thành công vào máy chủ Google Mail để tiến hành gửi thư, bạn cần khai báo SMTP UsernameSMTP Password chính là địa chỉ thư điện tử và mật khẩu mà bạn đã đăng ký với Gmail. Cuối cùng, bạn sẽ phải nhập tên miền máy hcủ gửi thư Gmail là smtp.gmail.com vào mục SMTP Host.

Cấu hình tài khoản người dùng sử dụng email

Tiếp theo bạn qua tab System để cấu hình cho tài khoản người dùng trong khung User Settings. Mục Allow User Registration cho phép người dùng đăng ký làm thành viên trên trang web. Mục New User Registration Type cho biết người dùng đã đăng ký thành viên sẽ thuộc nhóm nào: nhóm thành viên (Registered), nhóm tác giả (Author), nhóm biên soạn (Editor) hoặc nhóm xuất bản (Publisher).

Mục New User Account Activation, xác định việc có gửi thư điện tử để kích hoạt tài khoản thành viên này hay không. Nếu bạn chọn Yes, Joomla sẽ gửi email xác nhận thông tin đăng ký cho thành viên, thành viên phải nhấn vào liên kết xác nhận để hoàn tất việc đăng ký. Sau đó thành viên mới có thể đăng nhập vào trang Web. Và cuối cùng là mục Front End User Parameter, cho phép thành viên có thể lựa chọn ngôn ngữ, chọn trình soạn thảo văn bản để gõ nội dung bài vào cho Website.

Mở chức năng đăng ký thành viên trên trang chủ

Để cho phép người dùng đăng ký thành viên ngay trên trang chủ, bạn vào menu Extensions, chọn Module Manager. Ở thẻ Site, bạn nhấn New để tạo mới. Bạn chọn tiếp mục Login, sau đó nhấn Next. Hãy lưu ý các thông tin như: nhập vào tên module (Title) là Đăng nhập, và chọn No ở tùy chọn có hiển thị tên module hay không (Show title). Tiếp theo là vị trí của module (Position), bạn chọn vị trí là ja-login. Sau đó, bạn nhấn Save để lưu lại.

Quay lại trang Joomla Mobile, bạn sẽ thấy có thêm phần Login và đăng ký thành viên

Khi bạn nhấn vào dòng chữ Đăng Ký sẽ có một bảng thông tin để bạn điền vào như Họ tên, tên thành viên, địa chỉ email, mật khẩu,… Điền xong, bạn nhấn vào nút Đăng ký. Khi nhận được thông báo Bây giờ bạn có thể đăng nhập nghĩa là quá trình đăng ký thành công. Tiếp theo bạn nhấn vào mục Log in, nhập vào tài khoản và mật khẩu bạn vừa đăng ký. Nếu đăng nhập thành công, tên của bạn sẽ hiển thị ở góc trên bên phải.

NHÓM MỤC ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang