Internet phát triển lên đến 339,8 triệu tên miền trong quý 2 năm 2018

20/08/2018 08:18

VeriSign, Inc. mới đây đã công bố có khoảng 339,8 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD) tính đến hết quý 2 năm 2018.

Con số này tăng thêm khoảng 6,0 triệu lượt, tương đương 1,8 phần trăm so với quý 1 năm 2018. Số lượt đăng ký đã tăng lên khoảng 7,9 triệu, tương đương 2,4 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 149,7 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối Q2 năm 2018, với mức tăng khoảng 1,4 triệu lượt, hay 0,9 phần trăm, so với Q1 năm 2018. Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 5,3 triệu lượt, tương đương 3,7 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 135,6 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 14,1 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,6 tính đến cuối Q2 năm 2018. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,2 triệu.

Verisign cung cấp Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê, phân tích trong ngành tên miền. Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền quý 2 năm 2018 cũng như các báo cáo trước đó đều được đăng tải trên website Verisign.com/DNIB.

PHÚC NGUYỄN
Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang