Huawei tổ chức Diễn đàn Tài chính ICT lần thứ 5 tại Geneva

19/06/2015 14:31

Diễn đàn Tài chính ICT quy tụ các nhà lãnh đạo ngành tài chính, ngân hàng để trao đổi tầm nhìn với các nhà lãnh đạo cao cấp ICT về các vấn đề đang tác động tới nền kinh tế toàn cầu lẫn ngành kinh tế liên quan của họ.

Giám đc Tài chính (CFO) ca Huawei, bà Sabrina Meng, phát biu ti Din đàn Tài chính ICT ln th 5 ca Huawei.

Trong nhng năm va qua, din đàn này đã đưc t chc ti Dubai, Singapore, London, và New York. Trong bài phát biu ca mình ti s kin đưc t chc ln th 5, bà Sabrina Meng – Giám đc tài chính ca Huawei chia s, Huawei đã tp trung vào h tng ICT và khng đnh cam kết mnh m ca mình trong sáng to. Công ty đu tư ít nht 10% doanh thu bán hàng cho R&D và sáng to mi năm, và trong hơn mt thp k va qua đã đu tư khong 30,7 t USD cho R&D. Hơn 45% trong tng s gn 170.000 nhân viên ca công ty đang làm vic trong lĩnh vc R&D và sáng to.

Huawei đã xây dng các quan h đi tác li ích đa phương ti Châu Âu. Năm ngoái, tp đoàn đã đu tư khong 70 triu euro vào các đi tác công ngh trong khu vc, và hp tác vi hơn 100 trưng đi hc và vin nghiên cu. Tp đoàn cũng ký kết các tha thun v 200 d án hp tác công ngh ti Châu Âu, và đã tham gia vào 25 d án nghiên cu và đi mi công ngh Tm nhìn Châu Âu 2020 (EU Horizon 2020 projects).

Hãng này s ch đng cung cp các gii pháp Industry 4.0 mà phn nhiu trong s đó s tp trung vào các mng 5G (công ngh 5G s đưc xem như là nn tng ca h tng k thut s ca ngày mai). Vi vic kết hp sc mnh cnh tranh ca tp đoàn trong ngành ICT vi nhng li thế công nghip ca Châu Âu, Huawei s đóng góp mnh m và hiu qu cho làn sóng Industry 4.0.

MAI KHÔI

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang