Hai thủ thuật hay trong MS Word

05/11/2013 23:55

Sau đây là hai thủ thuật về việc tránh xuống dòng các từ kép, và xuống dòng mà không làm tăng chỉ số.

Để những từ kép như “tiền đồ”, “bò sát” “công-tắc” không bị tách ra thành hai từ khi xuống hàng, chúng ta sẽ không thể dùng các khoảng trắng hay dấu gạch ngang như bình thường. Để tạo khoảng trắng liên kết hai từ, bạn dùng tổ hợp phím Ctrl+Shift+Space, còn để tạo gạch ngang liên kết từ thì bạn dùng tổ hợp Ctrl+Shift+-. Các từ kép có khoảng trắng hay gạch ngang liên kết kiểu này sẽ luôn nằm trên cùng một dòng văn bản.

Còn một số kỹ thuật khác để bạn sử dụng nút Enter một cách linh hoạt hơn trong Microsoft Word. Bình thường, mỗi khi nhấn Enter bạn sẽ tạo ra một đoạn mới. Nhấn Ctrl+Enter sẽ tạo ra một trang mới do Word tự động chèn một dấu ngắt trang. Còn khi nhấn tổ hợp Shift+Enter thì tạo ra một dấu xuống hàng “mềm”, chỉ xuống hàng mà vẫn giữ nguyên định dạng của hàng trước. Dấu xuống hàng mềm thường được dùng khi bạn muốn một mục đánh số nào đó có đến hai hay nhiều hàng chữ.GA MÁI DẦU
Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang