Hai người đi khắp thế gian

Hai người đi khắp thế gian

Tháng 9/1998, công ty Google khai trương trụ sở trong một nhà để xe, chỉ đủ chỗ làm việc cho ba người: hai nhà sáng lập và một nhân viên. Mười lăm năm đã trôi qua kể từ ngày Larry và Sergey bắt tay thực hiện ý tưởng của mình.

Hành tinh Google

Hành tinh Google

Ngày 27/9/2013 là sinh nhật lần thứ 15 của Google, tính từ ngày 27/9/1998, ngày hoạt động chính thức của Google. Qua 15 năm phát triển nhanh chóng lạ thường, Google ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của Internet, từ hạ tầng đến thượng tầng.

Lên đầu trang