NSP giới thiệu sản phẩm đo kiểm hệ thống cáp cấu trúc mạng

NSP giới thiệu sản phẩm đo kiểm hệ thống cáp cấu trúc mạng

(e-CHÍP Online) - Công ty Nhân Sinh Phúc (NSP) kết hợp cùng Fluke Networks (FNET) vừa tổ chức buổi hội thảo “Công nghệ mới trong đo kiểm & quản lý hiệu suất mạng” và ra mắt bộ sản phẩm đo kiểm hệ thống cáp cấu trúc mạng.

Lên đầu trang