Trò chơi SuperBetter

Trò chơi SuperBetter

Trò chơi SuperBetter của nhà thiết kế trò chơi Jane McGonigal là liệu pháp tâm lý để tạo nhiều cảm xúc tích cực, giúp người bệnh có khả năng phục hồi nhanh.

Thập niên của trò chơi

Thập niên của trò chơi

"Lớp xã hội" (social layer) của Internet đã được xây dựng hoàn chỉnh với Facebook và thập niên hiện tại đang hướng đến "lớp trò chơi" (game layer).

Sứ mạng của trò chơi trực tuyến

Sứ mạng của trò chơi trực tuyến

Trong phần thuyết trình của mình tại hội thảo TED 2010 (9-13/2/2010, California, Mỹ), tiến sĩ Jane McGonigal sôi nổi trình bày kế hoạch lạ lùng của cô: sử dụng trò chơi trực tuyến (online game) như một phương tiện để giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Lên đầu trang