FPT duy trì tăng trưởng doanh thu 21% sau 8 tháng

11/09/2014 12:29

(e-CHÍP Online) - Kết thúc 08 tháng đầu năm 2014, FPT duy trì tốc độ tăng trưởng tốt với doanh thu lũy kế đạt 21.019 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch lũy kế 08 tháng.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 1.598 tỷ đồng sau 08 tháng, thấp hơn 0,7% so với cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, tăng 1%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.014 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân (EPS) tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 2.949 đồng/cổ phiếu sau 8 tháng.

Chiến lược Toàn cầu hóa tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng. Kết thúc 8 tháng 2014, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 2.031 tỷ đồng, tương đương 95,7 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của tập đoàn. LNTT từ thị trường nước ngoài của FPT đạt 340,3 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng 5% so với cùng kỳ 2013.

Trong tháng 8, HĐQT FPT đã bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi làm thành viên HĐQT độc lập. Ban lãnh đạo kỳ vọng rằng, với ảnh hưởng lớn và bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm trong lĩnh vực CNTT tại Nhật Bản, đặc biệt với việc đưa NTT Data trở thành công ty lớn thứ 6 toàn cầu về CNTT, ông Hamaguchi sẽ có những đóng góp quý báu cho chiến lược Toàn cầu hóa của FPT.

HỒNG HẠNH
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang