Từ thư bạn đọc

Find and Replace Tool: tìm và thay thế cùng lúc nhiều tập tin

18/07/2013 19:00

Trong quá trình soạn thảo văn bản hay thiết kế web, đôi khi có một chi tiết nào đó không chính xác. Bạn muốn chỉnh sửa lại nhưng do có quá nhiều tập tin sử dụng thông tin không chính xác đó.

Để không phải sửa thủ công từng tập tin một, bạn cần một phần mềm như Find and Replace Tool. Ứng dụng nầy giúp bạn tìm kiếm và thay thế một đoạn văn bản cùng lúc trong nhiều tập tin.

Find and Replace Tool hoàn toàn miễn phí, tải tại đây (126KB).

Giao diện chính khá đơn giản, ở mục Dir, bạn chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa những tập tin cần sửa đổi, nếu muốn bao gồm luôn những thư mục con, bạn hãy đánh dấu chọn mục Include sub-directories. Mục File Mask để bạn chỉ định các dạng tập tin chương trình sẽ nhận diện (ví dụ: *.* để chọn tất cả tập tin, *.html để chọn các tập tin có đuôi .html), ngược lại mục Exclude Mask để bạn chỉ định các kiểu tập tin mà chương trình sẽ bỏ qua (ví dụ: *.exe, *.dll). Tại mục Find, bạn nhập đoạn văn bản muốn tìm kiếm, và tại mục Replace bạn nhập đoạn văn bản muốn thay thế. Sau khi nhập đầy đủ, bạn hãy nhấn nút Replace để chương trình tiến hành xử lý.

MINH HẢI (TP.HCM)


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang