EntourageBox: Tạo thư mục dùng chung trên Dropbox, Google Drive

09/07/2013 17:00

EntourageBox cho phép bạn tạo thư mục công cộng liên kết với tài khoản Amazon Web Services, Dropbox, Google Drive mà bạn bè có thể chia sẻ file lên hoặc tải về dễ dàng.

1. Kết nối và tạo thư mục:

Các dịch vụ lưu trữ hiện nay có hạn chế là không cho phép chia sẻ file ngược nhưng sử dụng dịch vụ EntourageBox, bạn có thể nhờ bạn bè upload file vào tài khoản của mình bên trong thư mục đặc biệt.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn nhấn chọn một trong ba dịch vụ được hỗ trợ thông qua các biểu tượng tương ứng của chúng tại trang chủ http://www.entouragebox.com. Sau đó, tiến hành đăng nhập và chấp thuận kết nối của dịch vụ vào tài khoản của mình. Trong giao diện hiện ra, bạn đặt tên cho thư mục công cộng nơi sẽ nhận file từ mọi người trong hộp trống. Ví dụ: Tác giả chọn kết nối với Dropbox thì khu vực nhập là Dropbox Folder và đặt cho thư mục có tên e-CHIP. Bạn có thể cài đặt mật khẩu bảo vệ thư mục ngăn truy cập dữ liệu trái phép tại hộp Password, riêng phần Email Address bạn nên nhập địa chỉ email của mình để dịch vụ gửi liên kết thư mục cũng như liên kết xóa vào hộp thư để quản lý, cần khi dùng đến. Sau cùng, đánh dấu chọn ô I agree to the Terms of Use > nhấn Generate Upload URL để khởi tạo thư mục và lấy liên kết. Đồng thời thư mục e-CHIP cũng được tạo ra trên Dropbox.

2. Upload tập tin lên thư mục công cộng:

Về phía người nhận, sau khi truy cập vào thư mục từ liên kết chia sẻ > nhấn Agree để chấp thuận điều khoản sử dụng hoặc nhập thêm mật khẩu nếu có cài đặt. Để đưa file lên, chỉ cần kéo thả vào giao diện hoặc nhấn Add files để chọn. Không giới hạn số file upload nhưng dung lượng phải nằm trong giới hạn hỗ trợ của dịch vụ lưu trữ đang kết nối (Dropbox chỉ cho phép tải lên file không quá 300MB, còn Google Drive là 10GB). Khi đã có đầy đủ các file cần upload, nhấn Start upload để tải chúng lên thư mục hoặc nhấn nút Start chỉ tải riêng từng tập tin. Hoàn tất, sẽ có tùy chọn Download (nhấn vào liên kết file) để tải về hoặc chia sẻ qua liên kết, trình chiếu (với các file ảnh). Bên trong thư mục e-CHIP lúc nầy cũng sẽ xuất hiện các file vừa được chia sẻ. Bạn bè của bạn có thể upload dữ liệu thoải mái, thậm chí xóa chúng nhưng họ không được phép can thiệp sâu vào thư mục (chỉnh sửa thuộc tính). Nếu không cho upload nữa, bạn kích hoạt liên kết xóa (dòng You can deactivate and delete the URL by visiting) trong email của thư mục đó.

PHẠM NGUYỄN HÙNG ANH (Bình Thạnh, TP.HCM)

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang