Dịch vụ 3G nảy sinh nhiều bất cập

16/04/2014 00:53

Bộ Thông tin & Truyền thông khẳng định, tuy thị trường viễn thông trong nước đã có sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ trong thời gian qua nhưng nhiều loại hình dịch vụ viễn thông bắt đầu xuất hiện biến động, chưa đảm bảo chất lượng.

Nhiều loại hình dịch vụ viễn thông, nhất là dịch vụ 3G bị Bộ TT&TT đánh giá là xuống cấp về chất lượng.

Chỉ thị 16 về "Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông" vừa được Bộ ban hành nhấn mạnh thị trường đang có mức độ cạnh tranh cao, các doanh nghiệp viễn thông cung cấp đa dạng dịch vụ với giá cả phù hợp với người sử dụng, tuy nhiên thời gian gần đây, một số bất cập đã nảy sinh. Nhiều hiện tượng tiêu cực đã xuất hiện như: gọi nhiều lần mới thiết lập được cuộc gọi, cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, âm thanh không ổn định, băng thông cho các dịch vụ dữ liệu bị hạn chế không theo đúng hợp đồng hoặc cam kết cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông.

Việc chất lượng dịch vụ có dấu hiệu xuống cấp lại xảy ra sau thời điểm cả ba nhà mạng đều đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G, khiến cho dư luận không khỏi bức xúc.

Để tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông nói chung, dịch vụ thông tin di động và dịch vụ 3G nói riêng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Vụ Khoa học & Công nghệ phải bổ sung, sửa đổi, xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng cho các dịch vụ mới, sớm trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ truy nhập Internet 3G.

Trong khi đó, Cục Viễn thông được yêu cầu phải rà soát, đề xuất, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, hướng dẫn các nhà mạng tuân thủ đúng các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ, tránh tái diễn tình trạng dịch vụ "bập bõm" như thời gian qua. Cục Viễn thông cũng cần khẩn trương đưa vào sử dụng hệ thống thiết bị đo kiểm chất lượng dịch vụ, tổ chức đo kiểm chất lượng dịch vụ hiện hành của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, sau đó công khai kết quả đo kiểm trên trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT, của Cục Viễn thông.

Cùng với lực lượng Thanh tra Bộ, cơ quan này cần tổ chức triển khai việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp viễn thông, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Các Sở TT&TT địa phương sẽ có trách nhiệm phát hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề mới phát sinh, hoặc những tồn tại về chất lượng dịch vụ viễn thông trên địa bàn để báo cáo lên Bộ, phối hợp với Thanh tra, với Cục viễn thông đề xuất biện pháp xử lý.

Về phần nhà mạng, Chỉ thị nêu rõ doanh nghiệp viễn thông sẽ phải triển khai đầy đủ, đồng bộ các nội dung của Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, tăng cường đầu tư hạ tầng, mạng lưới để đảm bảo và nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã cam kết và công bố.

Doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, vùng cung cấp dịch vụ di động, đảm bảo tốc độ truy nhập tương ứng với các gói dịch vụ cung cấp ra thị trường; Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị số liệu và phương tiện cho việc công khai vùng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông; Đẩy mạnh công tác tự đo kiểm, tự kiểm tra, tự giám sát chất lượng dịch vụ, kịp thời phát hiện và nhanh chóng khắc phục những vấn đề tồn tại liên quan đến chất lượng dịch vụ; Đẩy nhanh việc nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng cho các dịch vụ viễn thông mà mình đang cung cấp, công khai tiêu chuẩn chất lượng tương ứng với các dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu nhà mạng phải tăng cường chăm sóc khách hàng, nhanh chóng khắc phục, giải quyết các vấn đề mà khách hàng phản ánh, nhất là những khiếu nại về chất lượng dịch vụ và giá cước.

Trọng Cầm (Theo Vietnamnet)
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang