Di chúc trùm sò thời @

03/07/2013 15:18

Ông nhà đã viết trong di chúc, rằng: "Tôi để lại cho vợ tôi 15,6 Megabytes còn trống nơi ổ đĩa lưu trêm đám mây..."


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang