Cục Tần số dẫn đầu chỉ số CCHC Bộ TT&TT năm 2016

17/05/2017 14:41

Sáng 17/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ, với kết quả dẫn đầu thuộc về Cục Tần số vô tuyến điện.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ TT&TT ngày 17/5.

Năm 2017 là năm đầu tiên Bộ TT&TT triển khai thực hiện đánh giá kết quả CCHC của các Cục trực thuộc Bộ theo bộ chỉ số được ban hành tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 30/12/2016. Dẫu vậy, theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, việc xác định Chỉ số CCHC của các Cục đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản từ khâu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, triển khai tự đánh giá, chấm điểm, điều tra xã hội học (XHH), thẩm định đến khâu tổng hợp, báo cáo, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng.

"Thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, thời gian vừa qua, các cơ quan hành chính thuộc Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực của CCHC, bao gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, đặc biệt là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ về CCHC cũng có những chuyển biến rõ rệt", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá.

Theo kết quả xếp hạng chung, hầu hết các Cục trực thuộc Bộ TT&TT có kết quả CCHC trong năm 2016 ở mức khá (6/9 Cục), trong đó có 2 Cục đạt kết quả ở mức tốt. Cục Tần số vô tuyến điện có kết quả tốt nhất (89,18/100 điểm) và đạt mức điểm cao cách biệt so với các Cục khác, kể cả Cục Tin học hóa (80,74/100 điểm) xếp ở vị trí thứ hai. Hai đơn vị có kết quả xếp hạng thấp nhất là Cục Báo chí và Cục An toàn thông tin.

Chia sẻ tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ, đại diện Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, để đạt được kết quả CCHC cao đòi hỏi cả một quá trình dài quyết tâm, nỗ lực của cả đơn vị. Quá trình này hội tụ nhiều yếu tố quan trọng, trong đó có nhận thức, tư duy sớm và đúng đắn về tầm quan trọng phải tiến hành CCHC toàn đơn vị; sự quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu đơn vị và tập thể lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai và kiểm tra, đánh giá các mảng CCHC. Một kinh nghiệm nữa của Cục Tần số vô tuyến điện là phải xây dựng hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại; cắt giảm các thủ tục hành chính, giấy tờ cho gọn nhẹ, đơn giản. Đơn vị cũng đồng thời cần áp dụng các quy trình ISO vào việc đào tạo, quản lý nhân sự, duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá nội bộ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, việc giao công tác nhiệm vụ theo tháng, theo quý với việc đánh giá thi đua của cá nhân và tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: "Chỉ số CCHC năm 2016 phản ánh khá chính xác kết quả CCHC của các Cục. Cục Tần số vô tuyến điện có kết quả CCHC tốt nhất, dẫn đầu với số điểm cách biệt là rất xứng đáng. Cục Tin học hóa là đơn vị trực tiếp cùng với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho cho Lãnh đạo Bộ - Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về nội dung Hiện đại hóa hành chính, do vậy, Cục đã nắm chắc các nội dung CCHC và thực hiện khá tốt tại đơn vị mình. Cục An toàn thông tin là đơn vị có kết quả thấp nhất do không được tổng hợp điểm từ kết quả tự đánh giá, chấm điểm CCHC. Cục cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân sự để triển khai thực hiện bài bản các nhiệm vụ CCHC và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của Bộ. Các Cục khác, đặc biệt là Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện CCHC".

Để đảm bảo nâng cao chất lượng CCHC và xếp hạng của BộTT&TT trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu các Cục cần rà soát lại các tiêu chí, đặc biệt là những tiêu chí thành phần bị trừ điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp cải thiện kịp thời, nhất là các lĩnh vực có kết quả thấp nhất trong năm 2016 như lĩnh vực Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; lĩnh vực Hiện đại hóa hành chính và các lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt như Xây dựng và thực hiện thể chế; Cải cách thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đề nghị Vụ Thi đua – Khen thưởng, cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT của Bộ căn cứ kết quả xác định chỉ số CCHC nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng TĐKT trong việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các tập thể, cá nhân. Vụ Tổ chức cán bộ, cơ quan thường trực CCHC của Bộ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra để đảm bảo tất cả các cơ quan hành chính thuộc Bộ phải được đánh giá kết quả CCHC để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ.

Theo VietNamNet
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang