Cuộc chơi API trên mạng

Cuộc chơi API trên mạng

Mọi người lập trình đều hiểu API là phương thức sử dụng nền tảng công nghệ sẵn có để tạo ra phần mềm.

Thập niên của trò chơi

Thập niên của trò chơi

"Lớp xã hội" (social layer) của Internet đã được xây dựng hoàn chỉnh với Facebook và thập niên hiện tại đang hướng đến "lớp trò chơi" (game layer).

Lên đầu trang