Từ thư bạn đọc

Click-to-Play Manager: quản lý plug-in tự chạy trên Firefox

18/07/2013 13:00

Cũng giống như các trình duyệt hiện đại khác, Firefox có tính năng Click to Play cho phép bạn chặn các plug-in tự chạy trên trang web truy cập.

Tuy tiện lợi, nhưng nó có hạn chế là bạn không thể giới hạn hoạt động trên những trang web nhất định nào đó. Click-to-Play Manager sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nầy. Cài đặt add-on tại đây > nhấn Add to Firefox > Install Now. Tiếp theo, bạn truy cập vào giao diện tiện ích bằng cách nhấn nút Firefox > chọn Web Developer > Click-to-Play Manager hay nhấn menu Tools > Click-to-Play Manager. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn nhấn Add để bắt đầu tạo danh sách các website không muốn chịu ảnh hưởng bởi tính năng chặn plug-in. Lần lượt tại hộp DomainPlugins, bạn nhập địa chỉ trang web (có dạng www.abc.com) và chọn plug-in muốn hoạt động rồi nhấn Add. Ví dụ: tác giả muốn bỏ chặn Flash trên YouTube thì sẽ nhập www.youtube.com và chọn plug-in Shockwave Flash. Bạn có thể chọn nhiều plug-in mong muốn khác cho cùng một trang web.

Lưu ý, nếu chưa kích hoạt tính năng Click to Play cho Firefox, bạn làm như sau: nhập lệnh about:config trên thanh địa chỉ > nhấn Enter > I’ll be careful, I promise!. Sau đó, bạn gõ plugins.click_to_play vào khung tìm kiếm Search và kích đúp vào nó trong trang kết quả để chuyển sang giá trị true. Khi sử dụng, bạn có thể vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn hoạt động của tính năng cho trang web nào đó. Nhấn biểu tượng màu xanh da trời đầu thanh địa chỉ, sau đó chọn các lệnh thực thi: Activate (kích hoạt plug-in nầy), Activate All Plugins (cho phép tất cả các plug-in hoạt động), Always activate plugins for this site (luôn cho plug-in chạy trên trang web nầy), Never activate plugins for this site (các plug-in hoạt động trên trang web sẽ bị ngăn chặn vĩnh viễn).

PHẠM NGUYỄN HÙNG ANH (Bình Thạnh, TP.HCM)


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang