Cisco công bố thiết bị Tường lửa thế hệ mới

26/09/2014 15:23

Sản phẩm Tường lửa thế hệ mới (NGFW) của Cisco tập trung vào Nguy cơ an ninh đầu tiên trong ngành.

Tường lửa Cisco ® ASA với các dịch vụ FirePOWER (Cisco® ASA with FirePOWER Services) cung cấp khả năng nhận biết theo ngữ cảnh đầy đủ và những điều khiển linh động cần thiết để tự động đánh giá các nguy cơ an ninh, tương quan thông tin và tối ưu hóa hoạt động phòng thủ để bảo vệ toàn bộ mạng. Bằng cách kết hợp tường lửa Cisco ASA 5500 Series đã được kiểm chứng với năng lực kiểm soát ứng dụng, các Hệ thống Ngăn chặn Xâm nhập thế hệ mới (NGIPS) hàng đầu trong ngành với chức năng Đối phó với Mã độc Tiên tiến (AMP) từ Sourcefire®, Cisco đang cung cấp giải pháp bảo vệ tích hợp tất cả mọi giai đoạn tấn công, bao gồm cả trước, trong và sau mỗi vụ tấn công.
Cisco ASA with FirePOWER Services là một sản phẩm Tường lửa thế hệ mới (NGFW) thích ứng, tập trung vào nguy cơ an ninh với khả năng cung cấp hoạt động bảo vệ đa lớp, vượt trội, mở rộng các khả năng của nó vượt xa các giải pháp NGFW thông thường. Sản phẩm cung cấp thông tin vượt trội và hoạt động phân tích liên tục để phát hiện các nguy cơ an ninh phức tạp, đa chiều cạnh và đồng bộ hóa, tự động hóa hoạt động phản ứng trước cả mã độc đã biết và mã độc mới. Nó còn cung cấp IoC toàn diện, hỗ trợ ra quyết định để đẩy nhanh tốc độ điều tra và rà soát, khắc phục, cùng với việc xác định phạm vi đối phó sự cố tích hợp và cập nhật chính sách phát hiện nguy cơ an ninh tự động.

Người dùng có thể thu được những lợi ích của các giải pháp bằng hai cách:

Tường lửa Cisco ASA với dịch vụ FirePOWER (khách hàng có thể mua các sản phẩm tường lửa ASA 5500-X Series và ASA 5585-X Series với một giấy phép dịch vụ FirePOWER kèm theo)

Các dịch vụ FirePOWER dành cho tường lửa Cisco ASA (khách hàng có thể kích hoạt dịch vụ FirePOWER trên một thiết bị ASA 5500-X Series và ASA 5585-X hiện có)

Thông tin thêm về Cisco ASA with FirePOWER Services có tại địa chỉ: www.cisco.com/go/asafps.

MAI KHÔI

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang