Cấu hình Router ADSL đâu có gì khó - P2

29/09/2013 23:43

Chúng ta đã biết cách thực hiện kết nối vật lý, cũng như dùng trình duyệt để kết nối vào cấu hình vào Router ADSL. Kế tiếp, chúng ta sẽ thực hiện các cấu hình mạng cho loại thiết bị này.

>> Cấu hình Router ADSL đâu có gì khó - P1
>> Cấu hình Router ADSL đâu có gì khó - P3

Cấu hình địa chỉ IP

Là một Router, nên nó sẽ là một thiết bị kết nối và chuyển giao các gói tin từ mạng nội bộ bên trong (LAN) ra mạng Internet bên ngoài(WAN). Do đó, hai mục cấu hình không thể thiếu là cấu hình địa chỉ IP cho LAN và WAN. Với phần mạng nội bộ, ta chọn mục LAN Setup rồi xem xét lại địa chỉ IP của Router trong mục TCP/IP. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi địa chỉ IP này một cách tùy ý. Nhưng nếu địa chỉ IP mới không cùng nằm phân đoạn mạng với máy tính hiện đang sử dụng để cấu hình, thì kết nối từ máy tính đến Router sẽ bị gián đoạn. Muốn tạo kết nối mới, bạn phải tiến hành cấu hình lại địa chỉ IP cho máy tính theo đúng lớp mạng đã cài đặt trên trên Router.

Có hai cách để tránh bị mất kết nối, hoặc dễ dàng tạo lại kết nối mới, đó là sử dụng tính năng AnyIP và sử dụng cách cấp địa chỉ IP động DHCP. Khi đánh dấu chọn mục AnyIP Active, thì bạn có thể dùng bất cứ địa chỉ IP nào để gán cho máy tính mà vẫn có thể kết nối được đến Router.

Cách thứ hai, là bạn bật tính năng cấp địa chỉ IP động (DHCP). Khi tính năng này được bật lên, máy tính nào nối vào mạng và chấp nhận lấy địa chỉ IP động sẽ được Router cấp ngay một địa chỉ trong cùng lớp mạng. Như vậy bạn sẽ không còn phải lo lắng đến việc máy tính của mình có địa chỉ khác lớp mạng với Router nữa. Để cấu hình, bạn chọn mục DHCPServer, rồi nhập địa chỉ đầu tiên trong vùng IP sẽ cấp cho các máy con trong mục Client IP Pool Starting Address, số lượng IP mà DHCP sẽ cấp trong mục Size of Client IP Pool. Cuối cùng là hai địa chỉ máy chủ phân giải tên miền DNS trong hai mục Primarry DNS Server Secondary DNS Server.

Để máy tính có thể nhận được địa chỉ IP động từ Router ADSL, trên máy tính, bạn bấm phải chuột ở mục Local Area Network, chọn Properties. Trong mục Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4), bạn chọn tiếp mục Obtain an IP address automatically. Tiến hành Diable rồi Enable lại mục Local Area Network, máy tính của bạn sẽ tự động nhận được một địa chỉ IP hợp lệ từ máy chủ DHCP.

Nếu bạn muốn một máy tính nào đó trong mạng LAN được cấp IP động, nhưng luôn nhận được một địa chỉ IP xác định, chứ không thay đổi như các máy khác, bạn hãy dùng tính năng Static DHCP. Trong phần đó, bạn sẽ nhập vào địa chỉ MAC của máy tính cần IP xác định trong phần MAC Address, còn địa chỉ cố định thì nằm trong mục IP Address. Bạn có thể cấp tối đa 10 địa chỉ IP kiểu này cho 10 máy tính xác định thông qua địa chỉ MAC của chúng. Bạn nhập vào địa chỉ MAC của máy tính ấy, và nhập địa chỉ IP cố định muốn cấp cho nó trong phần IP Address phía sau.

Cấu hình kết nối mạng diện rộng (WAN)

Phần cấu hình quan trọng thứ hai là kết nối mạng diện rộng (WAN Setup) đến nhà cung cấp dịch vụ ADSL. Các tham số chung sẽ là tên của nhà cung cấp dịch vụ trong mục Name, chuẩn đóng gói dữ liệu trong mục Encapsulation bạn chọn PPPoE. Hai giá trị VPI/VCI thì tùy mỗi nhà cung cấp dịch vụ ADSL mà bạn nhập vào khác nhau. Hiện nay hai thông số VPI/VCI này của mạng ADSL FPT là 0/33, còn các mạng khác là 8/35.

Một thông số khác cũng khá quan trọng trong phần này là mục Mode. Thông số này xác định cách bạn dùng thiết bị Router của mình theo cách nào, trong đó nếu chọn Routing nghĩa là bạn dùng thiết bị của mình như một Router ADSL, trong khi nếu chọn Bridge, thì bạn sẽ dùng thiết bị như một chiếc modem, và như vậy trên máy tính phải tạo một kết nối đến modem này theo dạng thức PPPoE qua đường dây mạng. Nếu không có kinh nghiệm cấu hình, bạn hãy chọn muc Routing.

Phần không thể thiếu kế tiếp là thông tin đăng nhập vào mạng ADSL mang tên Login Information. Trong phần này, mục tên dịch vụ (Service Name), bạn có thể đặt khá tùy ý, nhưng phần tài khoản (User Name) và mật khẩu (Password) thì bạn phải nhập thật chính xác theo hợp đồng đã ký với nhà cung cấp. Phần IP Address, tức là địa chỉ IP của vùng mạng WAN kết nối ra Internet, bạn có hai lựa chọn. Hầu hết người dùng ADSL sẽ được nhà cung cấp dịch vụ cấp cho một địa chỉ IP động, thay đổi liên tục mỗi lần kết nối vào hệ thống, nên bạn phải đánh dấu chọn mục Obtain an IP Address Automatically. Trường hợp bạn đăng ký một gói dịch vụ ADSL cao cấp, được phép dùng địa chỉ IP cố định, bạn sẽ chọn mục Static IP Address rồi gõ địa chỉ IP được cấp vào ô bên dưới.


SA MÔN – TIỂU PHƯƠNG
Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang