Cài đặt ứng dụng bằng Titanium Backup trên Android

01/07/2013 07:00

Xin hướng dẫn tôi cách cài ứng dụng bằng Titanium Backup vì người ta đưa tôi 3 file có định dạng .gz (2 file) và .properties chứ không phải file cài đặt định dạng .apk?

Titanium Backup là ứng dụng sao lưu và phục hồi toàn diện cho Android, đặc biệt là sao lưu và phục hồi ứng dụng với các xác lập của người dùng. Đặc biệt, có thể dùng Titanium Backup để cài đặt lại ứng dụng từ máy này sang máy khác. Ba file mà bạn nhận được chính là các file sao lưu của ứng dụng được tạo bằng Titanium Backup trên máy khác, để cài lên máy bạn thì làm như sau:

- Máy bạn đã được root và có cài Titanium Backup.

- Chép 3 file đó vào thư mục TitaniumBackup ở thư mục gốc của bộ nhớ máy. Thư mục TitaniumBackup này được tạo tự động khi cài Titanium Backup.

- Chạy Titanium Backup, chuyển qua mục Backup/Restore, nhấn vào hình kính lúp rồi nhập tên ứng dụng cần cài đặt.

- Titanium Backup sẽ liệt kê tên ứng dụng, vì ứng dụng này đã sao lưu và có file nên bạn sẽ thấy có nút Restore. Nhấn vào nút Restore này để tiến hành phục hồi.

- Xuất hiện tùy chọn với 3 nút:

a. App only: Chỉ phục hồi ứng dụng, ứng dụng sẽ như mới cài đặt chưa hề được xác lập.

b. Data only: Chỉ phục hồi dữ liệu, chỉ chọn khi đã cài ứng dụng này vì nó sẽ phục hồi các thông số được xác lập.

c. App + Data: Phục hồi toàn diên từ ứng dụng cho đến các thông số xác lập, ứng dụng sau khi phục hồi xong sẽ giống y như trên máy cung cấp bản phục hồi này.

Sau khi hoàn tất, vào Ứng dụng trên máy sẽ thấy xuất hiện ứng dụng mới này.

NHT

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang