Bài 4:

Cách gõ tiếng Việt bằng bộ gõ WinVNKey

29/07/2013 16:26

(e-CHÍP Online) - Là bộ gõ đa ngôn ngữ, đa năng, riêng chức năng gõ tiếng Việt của WinVNKey đã tích hợp sẵn 16 kiểu gõ dấu và 18 bộ chữ, kể cả cho phép người dùng tự cài đặt kiểu gõ riêng của mình.

Tải về WinVNKey

Bạn tải về WinVNKey (miễn phí) ở Trang nhà WinVNKey

WinVNKey được đóng thành nhiều gói khác nhau để có thể phục vụ tốt nhu cầu của từng người. Tốt nhất là bạn vào trang nhà WinVNKey để tải phiên bản mới nhất phù hợp với máy tính và nhu cầu của bạn, cũng như xem những hướng dẫn đầy đủ hơn.

Muốn nhanh, bạn có thể tải một phiên bản WinVNKey mới nhất vào máy (chọn một trong hai lựa chọn sau để tải về):

· WinVNKey 5.5.463 (bản ZIP)

· WinVNKey 5.5.463 (bản EXE)

Thông thường, bạn chỉ cần tải về bản EXE vì nó hỗ trợ cài đặt tự động.Tuy nhiên, việc cài đặt tự động có thể thất bại trên một số máy tính sử dụng hệ điều hành Windows XP hoặc Vista. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải tải bản ZIP. Tải về xong, bạn chỉ cần giải nén là có thể sử dụng được.

Cài đặt WinVNKey

Nếu đã thạo các thủ thuật máy tính, bạn không cần đọc cách cài đặt này. Theo kinh nghiệm luôn luôn là Next , Yes, Finish,... Nếu chưa thật yên tâm, bạn nên đọc sơ qua để tránh sai sót.
Bạn mở thư mục có WinVNKey vừa tải xuống, nhấp chuột hai lần vào file WinVNKey sẽ có khung hiện ra như sau:

Bạn chọn Yes, sau đó sẽ hiện ra khung Setup như sau:

Sau vài giây, khung Setup tự biến mất và hiện ra khung khác như sau:

Bạn chọn Next để tiếp tục cài đặt.

Bạn chọn Yes để tiếp tục cài đặt...

Nếu muốn cài đặt WinVNKey trong thư mục chọn sẵn như liệt kê ở hình trên (C:\Program Files\TriChor\WinVNKey for NT), bạn chọn Next để tiếp tục.

Muốn cài đặt WinVNKey trong thư mục khác, bạn nhấn Browse. Nếu chọn Next, sẽ hiện ra khung sau:

Chọn Next để tiếp tục cài đặt.

Chọn Next để tiếp tục cài đặt.
Bạn đánh dấu vào hai ô Yes và nhấn Finish để hoàn tất việc cài đặt vào máy.

Khởi động WinVNKey
Khởi động WinVNKey bằng cách nhấn Start > All Programs > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT như ở hình sau đây:

Hoặc bạn khởi động WinVNKey bằng cách nhấn Start > C: > Program Files > TriChlor > WinVNKey for NT > winNT > winvnkey.exe.

Bạn sẽ thấy biểu tượng chữ VN ở dưới thanh taskbar như sau:

Nhấn đôi vào biểu tượng đó, sẽ hiện ra Trang Chính (Main) của WinVNKey ở dạng Mặc định (Default) như hình sau. Nếu muốn đổi giao diện qua chữ Việt hoặc English, bạn nhấn nút Run (Chạy) và chọn.

Từ đây, bạn có thể điều chỉnh WinVNKey theo sở thích riêng để gõ chữ Việt và chữ các nước khác.

Gõ chữ Việt

WinVNKey hỗ trợ nguyên tắc gõ chữ trước, dấu sau. Dấu có thể được gõ liền ngay sau mẫu tự, hoặc gõ ở cuối từ, WinVNKey sẽ tự động đặt dấu đúng vào mẫu tự cần thiết.

Trong WinVNKey có đến 18 kiểu gõ dấu, bạn chọn kiểu gõ nào cũng được. Sau đây là cách dùng sáu kiểu gõ dấu thông dụng: VIQR, VNI, Telex, Tubinhtran-MS, Tubinhtran, Microsoft.

Mẹo nhỏ: Bạn có thể dễ dàng chuyển chế độ gõ Tiếng Việt sang chế độ gõ Tiếng Anh, đặc biệt khi làm việc với các tài liệu có đan xen nội dung:

  • Chế độ gõ Tiếng Việt:CTRL-ALT-ALT-V,nhấn và thả từng phím một.
  • Chế độ gõ Tiếng Anh:CTRL-ALT-ALT-O,nhấn và thả từng phím một.

1. Kiểu gõ dấu VIQR: Đầu tiên, bạn khởi động WinVNKey bằng cách nhấn các nút: Start > All Program > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT, sẽ hiện ra trang Chính ở dạng mặc định của khung WinVNKey như hình sau đây:

Nếu không thay đổi gì hết trong khung WinVNKey, bạn có thể gõ chữ Việt theo kiểu gõ VIQR (Vietnamese Quoted Readable). Đó là kiểu gõ mặc định (default) của WinVNKey, dùng dấu sẵn có trên bàn phím để gõ dấu chữ Việt.

Kiểu gõ dấu VIQR.

Ví dụ:Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:Pha^’n son to^ ddie^?m so+n ha`

La`m cho ro+~ ma(.t dda`n ba` nu+o+’c Nam

2. Kiểu gõ dấu VNI: Nhấn mũi tên ở hộp Kiểu gõ trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ số 6. VNI như hình sau đây:

Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu VNI.

Kiểu gõ VNI dùng các phím số để gõ dấu chữ Việt.

Kiểu gõ dấu VNI.

Ví dụ: Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:Pha61n son to6 d9ie63m so7n ha2

La2m cho ro74 ma85t d9a2n ba2 nu7o71c Nam

3. Kiểu gõ dấu Telex: Nhấn mũi tên ở hộp Kiểu gõ trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Telex 3 (kiểu tự do) như hình sau đây:

Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Telex.

Kiểu gõ Telex dùng phím lặp, các mẫu tự không có trong chữ quốc ngữ, hoặc vị trí các mẫu tự không có trong chữ quốc ngữ để gõ dấu chữ Việt.

Kiểu gõ dấu Telex.

Ví dụ:Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:Phaasn son too ddieerm sown haf

Lafm cho rowx mawjt ddafn baf nuwowsc Nam

4. Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS: Nhấn mũi tên ở hộp Kiểu gõ trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Tubinhtran-MS như hình sau đây:

Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS.

Kiểu gõ Tubinhtran-MS là nhanh nhất, thích hợp với bàn phím Anh-Mỹ,vì gõ các ký tự có dấu âêô ă ươ đ nhanh hơn do chỉ cần gõ phím một lần.

Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS.

Ví dụ:Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:Ph61n son t8 di73m s]n ha2

La2m cho r]4 m95t da2n ba2 n[]1c Nam

5. Kiểu gõ dấu Tubinhtran: Nhấn mũi tên ở hộp Kiểu gõ trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Tubinhtran như hình sau đây:

Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Tubinhtran.

Kiểu gõ dấu Tubinhtran tổng hợp các ưu điểm của hai kiểu gõ VNI và Telex, thích hợp với bàn phím Pháp và bàn phím Anh - Mỹ.

Kiểu gõ dấu Tubinhtran. (*) Thích hợp cho bàn phím Pháp.

Ví dụ: Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:Pha61n son to6 diee3m soon ha2

La2m cho roo4 maa5t da2n ba2 nuuoo1c Nam

6. Kiểu gõ dấu Microsoft(còn gọi là TCVN6064): Nhấn mũi tên ở hộp Kiểu gõ trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Microsoft như hình sau đây:

Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Microsoft.

Kiểu gõ Microsoft giúp ta gõ các ký tự có dấu âêô ă ươ đ được nhanh hơn vì chỉ cần gõ phím một lần.

Kiểu gõ dấu Microsoft.

Ví dụ: Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím: Ph28n son t4 0i36m s]n ha5

La5m cho r]7 m19t 0a5n ba5 n[]8c Nam

TRẦN TƯ BÌNH & TS NGÔ ĐÌNH HỌC (chuvietnhanh.sf.net / winvnkey.sf.net)

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang