Biểu tượng Wi-Fi đủ 5 cột nhưng tốc độ vào mạng chậm

Biểu tượng Wi-Fi đủ 5 cột nhưng tốc độ vào mạng chậm

06/04/2013 16:06

Khu nhà tôi dùng chung Wi-Fi, máy tôi bắt được sóng tốt, biểu tượng ở System Tray đủ 5 cột nhưng tốc độ truy cập internet khá chậm, download chỉ vài chục KB/s. Xin hỏi có cách nào cải thiện tốc độ không?


Biểu tượng Wi-Fi ở System Tray chỉ phản ánh cường độ của sóng Wi-Fi mà máy tính nhận được, không phải tốc độ thực của internet. Chẳng hạn dù sóng Wi-Fi mạnh (đủ 5 cột) nhưng tốc độ internet yếu, nhiều người cùng truy cập, hay có máy nào đó chiếm dụng đường truyền internet để download… thì tốc độ truy cập internet trên máy bạn cũng chậm. Hoặc nếu sóng Wi-Fi chỉ ở mức trung bình (3-4 cột) nhưng đường truyền internet mạnh thì bạn vẫn truy cập internet với tốc độ cao, nhưng lúc này có thể sẽ không đạt tối đa do ảnh hưởng của sóng Wi-Fi không đạt cực đại.
Ở trường hợp của bạn, do dùng chung Wi-Fi nên không loại trừ nhiều máy cùng truy cập dẫn đến tốc độ internet trên máy bạn cũng bị ảnh hưởng. Cách cải thiện bây giờ là xác định do đường truyền internet (từ modem ADSL tới router Wi-Fi) chậm hay do nhiều người sử dụng để nâng cấp gói thuê bao lên tốc độ cao hơn, hoặc giới hạn truy cập cho các máy tính khác để không còn bị chiếm dụng đường truyền internet nữa.

NHT
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang