Hình động GIF và PNG

Hình động GIF và PNG

(e-CHIP Online) Hình động ở dạng thức GIF chỉ có 256 màu nhưng rất phổ biến trên mạng. Thật lạ lùng, hình động ở dạng thức PNG có màu sắc thực lại gặp nhiều khó khăn...

Tạo ảnh GIF động từ 50 bức ảnh

Tạo ảnh GIF động từ 50 bức ảnh

Đến với Myspacegens Animated GIF Maker, bạn có thể tạo cho mình một “slideshow” ảnh đặc biệt ghép từ 50 bức hình trong định dạng GIF mà kích thước và tốc độ có thể tùy chỉnh dễ dàng.

2012 - Năm của GIF

2012 - Năm của GIF

Ngày 12/11/2012, bộ phận biên soạn từ điển Oxford thuộc chi nhánh Oxford University Press tại Mỹ (Oup USA) quyết định chọn “GIF” là “từ của năm 2012” (Word Of The Year 2012 - WOTY2012).

Lên đầu trang