Agilent Technologies ra mắt các dịch vụ CrossLab tại Việt Nam

12/12/2013 17:03

(e-CHÍP Online) - Dịch vụ CrossLab của Agilent nhằm giúp các nhà hóa học, nghiên cứu khoa học và các chuyên gia phòng thí nghiệm tại Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng và yêu cầu công việc.

Giải pháp dịch vụ đơn nguồn từ Agilent sẽ giúp các phòng thí nghiệm và các tổ chức nghiên cứu giảm gánh nặng hành chính. Các dịch vụ có sẵn đều tuân thủ theo các qui định, dịch vụ doanh nghiệp và các dịch vụ di dời, đặc biệt cần thiết cho các ngành dược phẩm, năng lượng, hóa chất, kiểm nghiệm thực phẩm và nông nghiệp.

Từ khi ra mắt các dịch vụ CrossLab Agilent vào năm 2005, Agilent tiếp tục cung cấp các dịch vụ phong phú trong ngành cho các thương hiệu lớn của hệ thống sắc ký và khối phổ. Tại Việt Nam, Agilent có một đội ngũ các chuyên gia được chứng nhận đã trải qua chương trình đào tạo kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo CrossLab Agilent để đảm bảo sự hỗ trợ liên tục cho khách hàng của Agilent trên toàn quốc.

MAI KHÔI

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang