Công nghệ đột phá giúp máy tính chạy nhanh gấp... 100.000 lần

Công nghệ đột phá giúp máy tính chạy nhanh gấp... 100.000 lần

Vật liệu gali selenua trong suốt làm chất bán dẫn và truyền xung laser femto giây sẽ mở ra kỷ nguyên mới dành cho máy tính, với tốc độ xử lý nhanh chóng mặt.

KIRA: Cánh tay Robot được Microsoft sử dụng để quay video quảng cáo Surface Studio

KIRA: Cánh tay Robot được Microsoft sử dụng để quay video quảng cáo Surface Studio

Để tạo ra các ảnh quay ấn tượng và độ chính xác cao, Microsoft đã sử dụng cánh tay Robot tên KIRA để quay video quảng cáo cho chiếc máy tính đặc biệt Surface Studio.

Lên đầu trang