Bứng “tận gốc” thanh công cụ Delta Search, Hao123 khỏi trình duyệt

Bứng “tận gốc” thanh công cụ Delta Search, Hao123 khỏi trình duyệt

(e-CHÍP Online) - Các thanh công cụ nầy thường âm thầm tích hợp vào trình duyệt khi bạn cài đặt những phần mềm miễn phí được chia sẻ trên mạng, và không thể gỡ bỏ theo cách thông thường.

Kích hoạt giao diện trang New Tab mới trong Chrome 29

Kích hoạt giao diện trang New Tab mới trong Chrome 29

(e-CHÍP Online) - Trang New Tab nầy cho phép bạn thực hiện tìm kiếm bằng từ khóa, giọng nói, truy cập ứng dụng, dịch vụ phổ biến như trên Google.

Chrome 29 Stable: Thêm tính năng khôi phục trình duyệt về trạng thái gốc

Chrome 29 Stable: Thêm tính năng khôi phục trình duyệt về trạng thái gốc

(e-CHÍP Online) – Rất có ích khi trình duyệt bị lỗi không thể khắc phục được, thay vì gỡ bỏ và cài đặt lại như trước nay mất nhiều thời gian, bạn hãy reset.

Lên đầu trang